O firmie

( STRONA W PRZEBUDOWIE)

Założona w 1985 roku firma Micronet Sp. z o.o. należy do grona najważniejszych polskich przedsiębiorstw, świadczących usługi w zakresie zabezpieczeń przeciwkorozyjnych:

 • konstrukcji stalowych (mostów, wiaduktów)
 • zbiorników produktów naftowych
    1. – budowa drugich den i płaszczy

   

    1. – systemy monitoringu szczelności

   

   1. – laminowanie
 • statków i innych jednostek pływających
 • betonów i konstrukcji żelbetowych

Własna technologia, gwarantująca wysoką jakość usług, wieloletnie doświadczenie, fachowa kadra, terminowość wykonywanych prac to z pewnością największe atuty naszej firmy. Na liście referencyjnej usługobiorców Micronetu znajdują się ORLEN S.A., PERN S.A., PBG S.A., HYDROBUDOWA POLSKA, MOSTOSTAL PŁOCK, Wojskowe Składy MPS, GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD, STOCZNIE TRÓJMIASTA, BILFINGER BERGER BUDOWNICTWO S.A., DOPRASTAV S.A..


Dla zapewnienia stabilnej jakości usług przedsiębiorstwo nasze wprowadziło i stosuje Zintegrowany System Zarządzania obejmujący System Zarządzania Jakością oraz System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy ISO 9001:2015, ISO 45001:2018

Nasi wykonawcy nabywali doświadczenie pod nadzorem inspektorów firm – producentów farb Hempel, Jotun, Teknos, Sigma, SIKA Chemie, International, Permatex, Megachemie.

Pracownicy nadzoru posiadają stosowne uprawnienia wydane przez Urząd Dozoru Technicznego i Szefa Wojskowego Dozoru Technicznego, Producentów Farb, Instytutu Badawczego Dróg i Mostów.

Posiadamy własny sprzęt pozwalający na przygotowanie w najwyższej klasie zabezpieczane powierzchnie, malowanie natryskowe dowolnymi farbami w tym utrzymanie właściwych warunków mikroklimatycznych w całym okresie aplikacji. Jesteśmy przygotowani do technicznego zabezpieczenia pracy dla 50-80 osób realizowanej na 4-5 miejscach budowy jednocześnie. Każdy zespół wykonawczy dysponuje kompletem aparatury pomiarowej zapewniającej bieżącą kontrolę wskazanych parametrów tj. stopnia przygotowania powierzchni, warunków atmosferycznych, jakości powłok malarskich.

Dzięki współpracy z producentami Dzięki współpracy z producentami farb jesteśmy w stanie zaoferować każdy zestaw malarski wg wskazań zleceniodawcy np. zestaw zgodny z poprzednim, preferowanego producenta lub typu farby, zestaw do określonej ceny, okresu gwarancji lub określonych warunków aplikacji i agresywności środowiska wg wskazań zleceniodawcy np. zestaw zgodny z poprzednim, preferowanego producenta lub typu farby, zestaw do określonej ceny, okresu gwarancji lub określonych warunków aplikacji i agresywności środowiska.

Nasz potencjał finansowy i techniczny gwarantuje kompleksowe i ciągłe prowadzenie prac, zapewniając krótkie terminy realizacji i najwyższą jakość zabezpieczeń przed korozją.

Poniższa informacja ma na celu zapoznanie Państwa z działalnością naszej firmy, jej potencjałem i stosowanymi technologiami w zakresie zabezpieczenia stalowych i betonowych powierzchni mostów, wiaduktów, zbiorników paliwowych w tym wytworzenia drugiego płaszcza i drugiego dna z monitoringiem wycieków.

Serdecznie zapraszamy do współpracy,
gwarantując Państwu najwyższą jakość usług i profesjonalizm.

Do marca 2002 roku firma zajmowała się produkcją abonenckich central telefonicznych oraz innych mikroprocesorowych urządzeń telekomunikacyjnych. Obecnie centrale abonenckie MICRONET oraz inne urządzenia telekomunikacyjne produkowane są przez Firmę Platan Sp. z o.o., powstałą w wyniku połączenia zorganizowanej części Zakładów Elektronicznych MICRONET Sp. z o.o. i Digitex Sp. z o.o.

Platan