Historia

Firma Zakłady Elektroniczne MICRONET sp. z o.o. powstała w 1985 roku. Pierwsze lata działalności 1985-1992 były związane z produkcją terminali alfanumerycznych dla systemów komputerowych.

W 1988 roku firma rozpoczęła produkcję urządzeń przeznaczonych do rejestracji i taryfikacji połączeń w centralach miejskich. W następnych latach MICRONET rozszerzył ofertę o zaawansowane systemy billingowe. Efektem długoletniej współpracy z TP S.A. jest około 5000 specjalistycznych urządzeń do taryfikacji i billingu zainstalowanych w centralach operatora na terenie całego kraju. Ewolucja firmowych opracowań systemów bilingowych dla central elektromechanicznych TP S.A. pozwoliła na dostosowanie ich konstrukcji do wymagań rynku postradzieckiego i uzyskania jedynego polskiego wdrożenia systemu bilingowego dla ok. 100 tys. abonentów na terenie Kazachstanu w Karagandzie w drugim co do wielkości mieście tego kraju.

W roku 1992 MICRONET opracował i wdrożył do sprzedaży centralę abonencką MICRO 52. Była to jedna z pierwszych mikroprocesorowych central wyprodukowanych przez polskich producentów. Następne modele central powstały kilka lat później. Alfa została wprowadzona do sprzedaży pod koniec 1997 roku, natomiast w 1998 roku na rynku zadebiutowała Beta. Urządzenia natychmiast zdobyły dużą popularność, pomimo bardzo silnej konkurencji zarówno krajowej, jak i zagranicznej. Najnowsza centrala firmy MICRONET- cyfrowa Delta została wprowadzona na rynek w drugiej połowie 2001 roku.

Chcąc poszerzyć ofertę z dziedziny usług dla telekomunikacji firma wprowadziła do sprzedaży w 1998 roku kabiny i półkabiny telefoniczne z osprzętem. Są one instalowane na terenach podlegających wielu Obszarom Telekomunikacji Polskiej S.A.

W 1993 roku firma podjęła decyzję o rozszerzeniu działań o pozaelektroniczne obszary rynku, rozpoczynając działalność w branży zabezpieczeń przeciwkorozyjnych i ochrony katodowej. W krótkim czasie MICRONET osiągnął znaczące sukcesy także w tej dziedzinie. Najlepszą rekomendacją dla firmy są jej klienci, do których należą między innymi PKN Orlen, OLPP, GDDKiA oraz Stocznia Północna, Stocznia Gdańska. Obecnie MICRONET należy do grupy najważniejszych dostawców usług związanych z zabezpieczeniami przeciwkorozyjnymi na polskim rynku.

Za rzetelność, uczciwość i terminowość w biznesie MICRONET otrzymał w 1998 roku honorowy tytuł „Solidny Partner”, przyznawany przez kapitułę Ogólnopolskiego Programu Promocyjnego.

W lipcu 2001 roku w firmie został wprowadzony System Zarządzania Jakością ISO 9001 : 2000 w zakresie zabezpieczeń antykorozyjnych.

Obserwując ówczesna sytuację w dziedzinie produkcji central abonenckich, konieczność ich szybkiego rozwoju oraz szczególną na terenie Trójmiasta koncentrację producentów, Zarząd Firmy dostrzegł potrzebę scalenia rynku i podjął rozmowy dotyczące konsolidacji firm w tej branży. W konsekwencji tych działań w październiku 2001, Członek Zarządu firmy MICRONET Wiesław Rybnik oraz Prezes Firmy Digitex Wiesław Pedrycz, podpisali list intencyjny, który zapoczątkował proces łączenia obu przedsiębiorstw.

W marcu 2002 roku Sąd Rejonowy w Gdańsku zarejestrował firmę Platan Sp. z o.o., powstałą w wyniku połączenia zorganizowanej części Zakładów Elektronicznych MICRONET Sp. z o.o. zajmującej się konstrukcją, produkcją i sprzedażą central abonenckich oraz innych mikroprocesorowych urządzeń telekomunikacyjnych i firmy Digitex Sp. z o.o.

W czerwcu 2010 roku w firmie wprowadzono Zintegrowany System Zarządzania obejmujący System Zarządzania Jakością według normy PN-EN ISO 9001:2009 w zakresie zabezpieczeń antykorozyjnych oraz Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg normy PN-N-18001:2004

Obecnie podstawową działalność firmy MICRONET Sp. z o.o. stanowią usługi związane z wykonywaniem zabezpieczeń przeciwkorozyjnych.