Modernizacja zbiorników paliwowych

Opis technologii

Zbiorniki paliwowe to szczególnie trudny i odpowiedzialny obszar naszej działalności.Niekontrolowane procesy korozyjne prowadzą do poważnego osłabienia konstrukcji stalowych zbiornika, jego perforacji, a w przypadkach szczególnych do jego rozszczepienia. Straty wynikające z wycieku produktów naftowych są zawsze bardzo wysokie, szczególnie z uwagi na skażenie gleby i zasobów wodnych.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw oraz wymagania Urzędu Dozoru Technicznego, stawiają ich użytkownikom wymogi ochrony przed korozją konstrukcji zbiorników, monitorowania stanu magazynowanych produktów i sygnalizacji wycieków tych produktów do gruntu i wód gruntowych.

Dla eksploatowanych obecnie głównie jednopłaszczowych zbiorników stalowych oznacza to konieczność wylaminowania ich wewnętrznej powierzchni, budowę drugiego płaszcza, instalacji systemu wykrywania wycieków lub ich wyłączenie z eksploatacji.

Aby spełniać wymogi określone w przepisach prawnych firma „Micronet” oferuje skuteczną ochronę przeciwkorozyjną stalowych zbiorników paliwowych oraz budowę wewnątrz zbiornika drugiego płaszcza lub drugiego dna. Za pomocą dwóch wzmocnionych włóknem szklanym powłok rozdzielonych materiałem dystansowym tworzy się przestrzeń kontrolną podłączoną do wskaźników szczelności. Wewnętrzna powłoka systemu zabezpieczona jest farbą antystatyczną, odporną na paliwa płynne o klasach bezpieczeństwa AI, AII, AIII i B (ropa naftowa surowa, benzyna ołowiowa i bezołowiowa, paliwa lotnicze, olej napędowy i opałowy).

Modernizacja zbiorników paliwowych

OPIS TECHNOLOGII:

 • MYCIE
  Opróżnienie zbiornika z resztek produktu wyczyszczenie, parowanie lub mycie wodą z detergentem pod wysokim ciśnieniem łącznie z pomiarem stężeń.
 • OCENA STANU ZBIORNIKA
  Pomiar grubości ścianek, ocena stanu technicznego, ewentualne opracowanie założeń remontowych.
 • CZYSZCZENIE
  Zewnętrzna i wewnętrzna powierzchnia zbiornika wraz z armaturą czyszczona jest metodą strumieniowo – ścierną do klasy Sa 2,5 wg PN-ISO 8501 przy stopniu zszorstkowaniu min 50 μm
 • SZPACHLOWANIE
  Wyraźne ubytki lub uszkodzenia mechaniczne są napawane lub uzupełniane, a następnie szpachlowane materiałem epoksydowym.
 • LAMINOWANIE
  Na wewnętrzną powierzchnię dolnej cargi, płaszcza i dna zbiornika nakłada się laminat na bazie żywicy epoksydowej i maty szklanej x 150 g/m2.
 • PRZESTRZEŃ KONTROLNA
  Wytworzenie drugiego płaszcza w technologii TANK SYSTEM w oparciu o trójwymiarową tkaninę szklaną 3D i żywice epoksydowe.
 • MALOWANIE
  – Malowanie zewnętrznych powierzchni zestawem farb epoksydowo – poliuretanowym
  – Malowanie powłoki końcowej farbą epoksydową antystatyczną.
 • MONITORING
  Montaż, instalacja i uruchomienie wskaźników szczelności.

W czasie trwania remontu zbiornika pozostałe zbiorniki nie muszą być wyłączone z ruchu.

 

Oferowany system spełnia jednocześnie kilka funkcji:

 • zabezpiecza przeciwkorozyjne wewnętrzną powierzchnię płaszcza zbiornika
 • natychmiast sygnalizuje nieszczelność
 • skutecznie odprowadza ładunki elektryczności statycznej

 

Dotychczas firma „Micronet” zabezpieczyła przed korozją ponad 120 zbiorników magazynowych o pojemności od 50 m3 do 50.000 m3, w tym wykonano modernizację w technologii TANK SYSTEM w ponad 600 zbiornikach o pojemności od 50 m3 do 5000 m3.

Firma udziela 5 letniej gwarancji. Oczekiwana trwałość zabezpieczenia – minimum 15 lat.