Tank System

TANK SYSTEM jest technologią wytwarzania drugiego płaszcza w zbiornikach paliwowych wraz z monitoringiem wycieków
Technologia ta została opracowana w oparciu o tkaninę trójwymiarową firmy PARABEAM

 Na stosowanie wyżej wymienionej technologii posiadamy:

 • uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego (do naprawy oraz modernizacji zbiorników)
 • uprawnienia Szefa Wojskowego Dozoru Technicznego(do naprawy oraz modernizacji zbiorników i rurociągów)

Do wytworzenia drugiego dna lub ścianki zbiornika w technologii TANK SYSTEM wykorzystywany jest kompozyt złożony z trójwymiarowej tkaniny szklanej 3D i ściśle dobranych żywic. Jest to rozwiązanie nowatorskie, wyjątkowe i chronione patentem.

Trójwymiarową tkaninę 3D wytwarza się z włókna szklanego w taki sposób, że znajdujące się w strukturze tkaniny warstwa górna i dolna połączone są między sobą pionowymi włóknami, które po wysyceniu specjalnie dobranymi żywicami układają się w pętle w kształcie ósemek, co daje w efekcie ogromną wytrzymałość mechaniczną.

Wszystkie powierzchnie trójwymiarowej tkaniny szklanej 3D uszlachetnione są silanem, który sprawia, że są one bardziej kompatybilne ze specjalnie opracowanym układem epoksydu, pozwalającym na nasycenie nim włókien. Podczas procesu nasycania włókno, które posiada naturalną sprężystość nazywaną pojemnością energetyczną sprężyny, powoduje wznoszenie górnej warstwy na wysokość odpowiadającą długości wiązek nici pionowych (3,5mm). Wiązki te wyglądają jak wielokrotne serie miniaturowych dwuteowych belek.

Sprężystość zaimpregnowanej tkaniny jest pochodną czterech czynników:

 • istnienia ponad 450.000 pionowych wiązek włókien na metr kwadratowy
 • sił kapilarnych w trakcie i po impregnacji epoksydami AHC,
 • zwięzłości z jaką włókna poziome są utkane w płaszczyzny,
 • surowca z którego wykonana jest tkanina.

Po impregnacji formuje się struktura z przestrzenią międzyściankową. Struktura ta dolną warstwą jest nierozerwalnie połączona ze ścianką stalowego zbiornika, co wzmacnia zewnętrzną ściankę zbiornika, natomiast warstwa górna struktury staje się ścianką wewnętrznego zbiornika tworząc razem konstrukcję zbiorników dwuściankowych.

Utworzona przestrzeń międzyścienna służy do monitorowania szczelności zarówno zewnętrznego, jak i wewnętrznego zbiornika przy zastosowaniu dowolnego systemu monitorowania.

Jakość, trwałość, odporność oraz osiągnięcie wysokich parametrów wytrzymałościowych (co jest warunkiem niezbędnym przy zastosowaniu powłok w zbiornikach paliwowych) jest ściśle związane z rodzajem żywic stosowanych do przesączania tkaniny 3D. Stosowane żywice charakteryzują się doskonała odpornością na węglowodory i większość rozpuszczalników.

Przekrój przez powłokę wykonaną w technologii TANK SYSTEM:

Poszczególne warstwy stanowią:

 • W0 – Podłoże stalowe – oczyszczone metodą strumieniowo – ścierną do klasy Sa 2½ wg ISO 8501-1.
 • W1 – Powłoka gruntu do czasowej ochrony, nakłada się wówczas, kiedy duża powierzchnia zbiornika wyklucza możliwość utrzymania wysokiej klasy przygotowania powierzchni od początku czyszczenia zbiornika do zakończenia aplikacji warstwy W1 na całej, przeznaczonej do zabezpieczenia powierzchni.
 • W2 – Warstwa kompozytu żywicy epoksydowej i maty szklanej o gramaturze 150 g/m2 (powłoka wykonywana w sytuacji konieczności wzmocnienia pocienionej ścianki lub przy widocznych dużych wżerach na ściankach zbiornika).
 • W3 – Główna warstwa systemu, utworzona z tkaniny dystansowej 3D firmy PARABEAM® wysycona żywicą epoksydową
 • W4 – Kompozyt uszczelniający utworzony z jednej lub dwóch warstw tkaniny szklanej o gramaturze 30 ÷ 150 g/m2, wysycanych żywicą epoksydową.
 • W5 – Powłoka farby o właściwościach antystatycznych, charakteryzująca się odpornością na magazynowane substancje ropopochodne, nałożona na grubość 300 µm.
 • TPS – Taśma połączeniowa

Monitoring nadciśnieniowy:

System kontroli szczelności opiera się na utrzymaniu nadciśnienia powietrza w przestrzeni międzyściennej i międzydennej wytworzonej przez tkaninę dystansową 3D.

Jest to system najczęściej stosowany w technologii TANK SYSTEM, gdyż jako jedyny spełnia jednocześnie dwie funkcje: sygnalizuje i przeciwdziała wyciekom.

W momencie powstania wycieku, a tym samym spadku ciśnienia w przestrzeni kontrolnej na wskaźniku pojawia się sygnał alarmowy, który natychmiast uruchamia pompę ciśnieniową, która wyrównuje odchyłki ciśnienia w monitorowanej przestrzeni, co zapobiega oraz uniemożliwia przedostawaniu się przechowywanego medium do tej przestrzeni, a tym samym na zewnątrz zbiornika.

Do monitorowania wycieku stosujemy wskaźniki przecieków m.in. firmy THOMAS lub SGB.