Nowe technologie – Elastomer Polimocznikowy

Elastomerowa powłoka polimocznikowa powstaje w wyniku reakcji składnika izocyjanianowego z żywicami zawierającymi grupy aminowe.
Składnik izocyjanianowy może być aromatyczny lub alifatyczny, może też być prepolimerem o różnej masie cząsteczkowej i budowie.
Zaletą systemu polimocznikowego są doskonałe właściwości powłok uzyskiwane po bardzo szybkim utwardzaniu.

Aplikacja systemów polimocznikowych wymaga stosowania specjalistycznych wysokociśnieniowych i wysokotemperaturowych agregatów z głowicą mieszającą i z systemem proporcjonalnego dozowania składników.

Przykładowa reakcja powstawania polimocznika:

Przykładowe zastosowania:

 • Zbiorniki gruntowe i tace wokół zbiorników paliwowych
 • Wykładziny zbiorników i rurociągów ze stali oraz betonu,
 • Wykładziny zbiorników wody pitnej,
 • Zabezpieczenie betonowych studzienek ściekowych,
 • Zabezpieczenie kanałów odpływowych,
 • Zabezpieczenie zbiorników, bieżni, koryt ściekowych kolektorów i separatorów,
 • Zapory wodne i instalacje hydrologiczne
 • Powlekanie zbiorników wodnych, kanałów, silosów, tuneli, rowy,
 • Zabezpieczenie zbiorników i tac na agresywne materiały płynne i suche.
 • Zabezpieczenie sztucznych zbiorników asfaltobetonowych
 • Zabezpieczeń ścian pompowni
 • Zabezpieczenie podtorzy
 • Zabezpieczenie posadzek, parkingów
 • Hydroizolacja mostów i wiaduktów
 • Obiekty hydrotechniczne