Realizacje

Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych „PRZYJAŹŃ” S.A 

Rewizja wewnętrzna zbiornika V-50.000 m3 w Bazie Manipulacyjnej w Gdańsku

Wybranie, usunięcie i utylizacja odpadów pozostałych w zbiorniku
Remont powłoki dna zbiornika
Remont betonowych powierzchni opaski betonowej, tac przyzbiornikowych i zbiorników retencyjnych

Czas realizacji maj/lipiec 2011 r.


Przedsiębiorstwo AGAT S.A.
– Baza Paliw nr 21 w Dębogórzu – Operator Logistyczny Paliw Płynnych 

Remont i uszczelnienie pięciu betonowych zbiorników p.poż. o pojemności V–600 m3 i V–300 m3

Naprawa szczelin dylatacyjnych
Reprofilacja ubytków, pęknięć i rys betonu przy użyciu zapraw PCC
Pokrycie powierzchni zbiorników warstwą elastomeru polimocznikowego na grubość 2000 µm.

Czas realizacji czerwiec/wrzesień 2010 r.