Realizacje

 

Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych „PRZYJAŹŃ” S.A.

Remont i legalizacja UM i UDT zbiorników nr 14 i 18  V-32.000 m3 w Bazie Manipulacyjnej w Adamowie

Remont powłoki dna zbiornika
Remont betonowych powierzchni opaski betonowej, tac przyzbiornikowych i zbiorników retencyjnych

Czas realizacji listopad/grudzień 2012 r.


Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych „PRZYJAŹŃ” S.A.

Remont i legalizacja UM i UDT zbiorników nr 13 i 14  V-50.000 m3 w Bazie Manipulacyjnej w Gdańsku

Remont powłoki dna zbiornika
Remont betonowych powierzchni opaski betonowej, tac przyzbiornikowych i zbiorników retencyjnych

Czas realizacji czerwiec/wrzesień 2012 r.


PKN ORLEN S.A.
– Terminal Paliw w Ostrowie Wielkopolskim

Renowacja powłok antykorozyjnych zbiorników o poj. V-5.000 m3 i 10.000 m3 w Terminalu Paliw w Ostrowie Wielkopolskim

Przygotowanie powierzchni – czyszczenie strumieniowo ścierne – szorstkowanie powierzchni
Malowanie zestawem farb epoksydowo-poliuretanowych firmy International Paint

Czas realizacji grudzień 2011/styczeń 2012 r


Inowrocławskie Kopalnie Soli „Solina” S.A.
– Kopalnia Mogilno

Remont zbiornika półsolanki o poj. V-5.000 m3, wieży eksploatacyjnej i instalacji technologicznej


Przygotowanie powierzchni – czyszczenie strumieniowo-ścierne do kl. SA 2
Malowanie zewnętrznych powierzchni zbiornika i konstrukcji stalowych – zestaw farb epoksydowo-poliuretanowych firmy OLIVA

Czas realizacji listopad 2011 r.


OPERATOR LOGISTYCZNY PALIW PŁYNNYCH Sp. z o.o.
– Baza Paliw 9 w Woli Rzędzińskiej

Remont zbiornika o poj. V-5.000 m3. Prace branży mechanicznej w niezbędnym zakresie.

Zabezpieczenie antykorozyjne zewnętrznej i wewnętrznej powierzchni zbiornika.

Przygotowanie powierzchni – czyszczenie strumieniowo – ścierne do kl. Sa 2,5
Malowanie zewnętrznych powierzchni dachu – zestaw epoksydowo-poliuretanowy firmy OLIVA
Malowanie wewnętrznych powierzchni dachu – farba antystatyczna EPITAN 66 firmy OLIVA

Czas realizacji listopad 2010/kwiecień 2011 r.


OPERATOR LOGISTYCZNY PALIW PŁYNNYCH Sp. z o.o.
– Baza Paliw Nr 6 w Skarżysku Kościelnym, Baza Paliw nr 5 w Emilianowie, Baza Paliw nr 20 w Ugoszczy

Wykonanie drugich den w technologii Tank-System

w 7 zbiornikach naziemnych w Bazie Paliw nr 5 w Emilianowie:
5 zbiorników o poj. V-5.000 m3,
1 zbiornik o poj. V-3.000 m3
1 zbiornik o poj. V-2.000 m3
w 4 zbiornikach naziemnych w Bazie Paliw nr 6 w Skarżysku Kościelnym o poj. V-5.000 m3 każdy

Wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych połączonych z remontem zbiorników paliwowych:
w 3 zbiornikach naziemnych o poj. V-5.000 m3 każdy w Bazie Paliw nr 6 w Skarżysku Kościelnym
w 4 zbiornikach podziemnych w Bazie Paliw nr 20 w Ugoszczy:
3 zbiorniki o poj. V-5.000 m3 każdy
1 zbiornik o poj. V-1.000 m3

Czas realizacji lipiec/grudzień 2010 r.


Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych „PRZYJAŹŃ” S.A.

Likwidacja uszkodzeń korozyjnych na rurociągach R1 i R2 DN1200 – odcinek 760 mb – Port Północny – Baza Manipulacyjna Gdańsk:

Wykonanie wykopu wzdłuż osi rurociągu i odwodnienie wykopu;
Przygotowanie powierzchni – czyszczenie strumieniowo-ścierne do kl. Sa 2,5;
Zabezpieczenie antykorozyjne systemem taśm izolacyjnych w klasie C-50

Czas realizacji lipiec/listopad 2010 r.


OPERATOR LOGISTYCZNY PALIW PŁYNNYCH Sp. z o.o.
– Baza Paliw Nr 21 w Dębogórzu

Remont rurociągów przesyłowych w Bazie Paliw nr 21 w Dębogórzu:
Przygotowanie powierzchni – czyszczenie strumieniowo-ścierne do kl. Sa 2,5;
Zabezpieczenie antykorozyjne systemem taśm izolacyjnych w klasie C-30

Czas realizacji czerwiec/lipiec 2010 r.


POLWAR S.A.
– Wiadukt kolejowy linii kolejowej Nr 4 – E65 

Remont wiaduktu kolejowego linii kolejowej Nr 4 – E65 w km 172 274 – odcinek Grodzisk Mazowiecki – Zawiercie
Nadbudowa skrzydeł wiaduktu
Zabezpieczenie antykorozyjne betonowych konstrukcji nośnych, skrzydeł i przyczółków wiaduktu
Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej wiaduktu
Umocnienie skarp przy przyczółkach

Czas realizacji październik 2009/marzec 2010 r.


HYDROBUDOWA POLSKA S.A.
– Bazy Paliw Wojsk Lotniczych

Kompleksowe zabezpieczenie dziesięciu sztuk zbiorników paliwowych.
Zabezpieczenie wewnętrznych powierzchni stalowych

Przygotowanie powierzchni – czyszczenie strumieniowo – ścierne do kl. Sa 2,5
Malowanie wewnętrznych powierzchni – farba antystatyczna EPITAN 66 firmy OLIVA<
Zabezpieczenie wewnętrznych powierzchni betonowych
Przygotowanie powierzchni – czyszczenie strumieniowo – ścierne
Laminowanie wewnętrznych powierzchni ścian zbiornika i belek strunobetonowych na bazie – farby antystatycznej EPITAN 66 firmy OLIVA i maty szklanej na łączną grubość 1.200 µm.

Czas realizacji marzec/listopad 2009 r.


Przedsiębiorstwo AGAT S.A.
– Baza Magazynowa nr 111 PKN ORLEN S.A. we Wrocławiu 

Zabezpieczenie antykorozyjne dwóch nowobudowanych zbiorników paliwowych o pojemności V–9.400 m3
Przygotowanie powierzchni – czyszczenie strumieniowo – ścierne do kl. Sa 2,5
Malowanie zewnętrznych powierzchni zbiorników – zestaw epoksydowo-poliuretanowy firmy JOTUN
Malowanie wewnętrznych powierzchni zbiorników – farba antystatyczna EPITAN 66 firmy OLIVA

Czas realizacji czerwiec/sierpień 2009 r.


NAFTOSERWIS Sp. z o.o.
– Baza Paliw Nr 4 w Rejowcu Poznańskim

Remont dwóch zbiorników podziemnych o poj. V – 5.000 m3 każdy. Zabezpieczenie antykorozyjne wewnętrznych powierzchni dachu, konstrukcji wsporczej i górnej cargi. Remont dna stalowego i wytworzenie drugiego dna w technologii Tank System wraz z instalacją systemu monitoringu przecieków produktów do gruntu.
Przygotowanie powierzchni – czyszczenie strumieniowo – ścierne do kl. Sa 2,5
Malowanie wewnętrznych powierzchni – farba antystatyczna EPITAN 66 firmy OLIVA
Naprawa dna stalowego zgodnie z dokumentacją techniczną uzgodnioną z UDT.
Wytworzenie drugiego dna w technologii Tank-System

Czas realizacji czerwiec/lipiec 2009 r.


OPERATOR LOGISTYCZNY PALIW PŁYNNYCH Sp. z o.o.
– Baza Paliw Nr 6 w Skarżysku Kościelnym 

Remont zbiornika o poj. V – 5.000 m3. Prace branży mechanicznej w niezbędnym zakresie. Zabezpieczenie antykorozyjne zewnętrznej i wewnętrznej powierzchni dachu zbiornika.

Przygotowanie powierzchni – czyszczenie strumieniowo – ścierne do kl. Sa 2,5
Malowanie zewnętrznych powierzchni dachu – zestaw epoksydowo-poliuretanowy firmy OLIVA
Malowanie wewnętrznej powierzchni dachu i konstrukcji wsporczej – farba antystatyczna EPITAN 66 firmy OLIVA

Czas realizacji kwiecień/czerwiec 2009 r.


HYDROBUDOWA S.A. w Gdańsku
– Baza Paliw OLPP Sp. z o.o. nr 21 w Dębogórzu

Renowacja fundamentów 4 grup zbiorników naziemnych – izolacja rurociągów w tacy w Bazie Paliw OLPP nr 21 w Dębogórzu:

Reprofilacja opasek betonowych zbiorników i fundamentów rurociągów systemem zapraw PCC
Zabezpieczenie antykorozyjne rurociągów systemem taśm izolacyjnych w klasie C-30

Czas realizacji styczeń 2008/maj 2009 r.


HYDROBUDOWA POLSKA S.A.
– Baza Paliw Wojsk Lotniczych

Kompleksowe zabezpieczenie czterech nowobudowanych zbiorników podziemnych

Zabezpieczenie wewnętrznych powierzchni stalowych
Przygotowanie powierzchni – czyszczenie strumieniowo – ścierne do kl. Sa 2,5
Malowanie wewnętrznych powierzchni – farba antystatyczna EPITAN 66 firmy OLIVA
Zabezpieczenie wewnętrznych powierzchni betonowych
Przygotowanie powierzchni – czyszczenie strumieniowo – ścierne
Laminowanie wewnętrznych powierzchni ścian zbiornika i belek strunobetonowych na bazie – farby antystatycznej EPITAN 66 firmy OLIVA i maty szklanej na łączną grubość 1.200 µm.

Czas realizacji październik 2008/marzec 2009 r.


OPERATOR LOGISTYCZNY PALIW PŁYNNYCH Sp. z o.o.
– Baza Paliw Nr 21 w Dębogórzu 

Remont zbiornika paliwowego o poj. V – 18.000 m3. Wymiana membrany, klatki schodowej i uszczelnienia dachu.
Kompleksowe zabezpieczenie antykorozyjne całego zbiornika.
Przygotowanie powierzchni – czyszczenie strumieniowo – ścierne do kl. Sa 2,5
Malowanie zewnętrznych powierzchni i pontonów dachu pływającego – zestaw epoksydowo – poliuretanowy firmy Jotun
Malowanie wewnętrznych powierzchni – farba antystatyczna EPITAN 66 firmy OLIVA
Laminowanie dna zbiornika na bazie farby antystatycznej EPITAN66 i maty szklanej 150 g/m2 na łączną grubość 1500 µm

Czas realizacji wrzesień/grudzień 2008 r.


OPERATOR LOGISTYCZNY PALIW PŁYNNYCH Sp. z o.o.
– Baza Paliw Nr 8 w Jastrowiu 

Remont dwóch zbiorników podziemnych o poj. V – 5.000 m3 i V – 2.000 m2.
Zabezpieczenie antykorozyjne wewnętrznych powierzchni dachu, konstrukcji wsporczej i górnej cargi. Remont dna stalowego i wytworzenie drugiego dna w technologii Tank System wraz z instalacją systemu monitoringu przecieków produktów do gruntu.
Przygotowanie powierzchni – czyszczenie strumieniowo – ścierne do kl. Sa 2,5
Malowanie wewnętrznych powierzchni – farba antystatyczna EPITAN 66 firmy OLIVA
Naprawa dna stalowego zgodnie z dokumentacją techniczną uzgodnioną z UDT.
Wytworzenie drugiego dna w technologii Tank-System

Czas realizacji listopad/grudzień 2008 r.


OPERATOR LOGISTYCZNY PALIW PŁYNNYCH Sp. z o.o.
– Baza Paliw Nr 6 w Skarżysku Kościelnym 

Remont zbiornika o poj. V – 5.000 m3. Prace branży mechanicznej w niezbędnym zakresie. Zabezpieczenie antykorozyjne zewnętrznej i wewnętrznej powierzchni dachu zbiornika.
Przygotowanie powierzchni – czyszczenie strumieniowo – ścierne do kl. Sa 2,5
Malowanie zewnętrznych powierzchni dachu – zestaw epoksydowo-poliuretanowy firmy OLIVA
Malowanie wewnętrznej powierzchni dachu i konstrukcji wsporczej – farba antystatyczna EPITAN 66 firmy OLIVA

Czas realizacji październik/listopad 2008 r.


OPERATOR LOGISTYCZNY PALIW PŁYNNYCH Sp. z o.o.
– Baza Paliw Nr 10 w Kawicach 

Zabezpieczenie antykorozyjne zbiorników paliwowych o poj. V – 5.000 m3 i V – 1.000 m3. Malowanie zewnętrznej powierzchni płaszcza, laminowanie dna i pierwszej cargi oraz wewnętrznej powierzchni dachu i konstrukcji wsporczej.
Przygotowanie powierzchni – czyszczenie strumieniowo – ścierne do kl. Sa 2,5
Malowanie zewnętrznych powierzchni – zestaw epoksydowo – poliuretanowy firmy OLIVA
Malowanie wewnętrznych powierzchni – farba antystatyczna EPITAN 66 firmy OLIVA
Laminowanie na bazie farby antystatycznej EPITAN 66 i maty szklanej 150 g/m2 na łączną grubość 1500 µm

Czas realizacji maj/lipiec 2008 r.


HYDROBUDOWA POLSKA S.A.
– Baza Paliw Nr 4 w Rejowcu Poznańskim – Operator Logistyczny Paliw Płynnych Sp. z o.o. 

Zabezpieczenie antykorozyjne dwóch zbiorników paliwowych o pojemności V – 10.000 m3. Malowanie zewnętrznych i wewnętrznych powierzchni zbiorników.
Przygotowanie powierzchni – czyszczenie strumieniowo – ścierne do kl. Sa 2,5
Malowanie zewnętrznych powierzchni i pontonów – zestaw epoksydowo – poliuretanowy firmy OLIVA
Malowanie wewnętrznych powierzchni – farba antystatyczna EPITAN 66 firmy OLIVA

Czas realizacji luty/kwiecień 2008 r.


OPERATOR LOGISTYCZNY PALIW PŁYNNYCH Sp. z o.o.
– Baza Paliw Nr 21 w Dębogórzu 

Zabezpieczenie antykorozyjne zbiornika paliwowego V – 13.000 m3. Malowanie zewnętrznych i wewnętrznych powierzchni dachu pływającego oraz pontonów.

Przygotowanie powierzchni – czyszczenie strumieniowo – ścierne do kl. Sa 2,5

Malowanie zewnętrznych powierzchni i pontonów – zestaw epoksydowo – poliuretanowy firmy OLIVA

Malowanie wewnętrznych powierzchni – farba antystatyczna EPITAN 66 firmy OLIVA

Czas realizacji sierpień/październik 2007 r.


OPERATOR LOGISTYCZNY PALIW PŁYNNYCH Sp. z o.o.
– Baza Paliw Nr 19 w Grabownie Wielkim

Zabezpieczenie antykorozyjne zbiornika paliwowego V – 5.000 m3. Malowanie zewnętrznej powierzchni płaszcza, laminowanie dna i pierwszej cargi oraz wewnętrznej powierzchni dachu i konstrukcji wsporczej.
Przygotowanie powierzchni – czyszczenie strumieniowo – ścierne do kl. Sa 2,5
Malowanie zewnętrznych powierzchni – zestaw epoksydowo – poliuretanowy firmy OLIVA
Malowanie wewnętrznych powierzchni – farba antystatyczna EPITAN 66 firmy OLIVA
Laminowanie na bazie farby antystatycznej EPITAN 66 i maty szklanej 150 g/m2 na łączną grubość 1500 µm

Czas realizacji wrzesień/październik 2007 r.


OPERATOR LOGISTYCZNY PALIW PŁYNNYCH Sp. z o.o.
– Baza Paliw Nr 8 w Jastrowiu

Zabezpieczenie antykorozyjne zbiornika paliwowego V – 2.000 m3. Laminowanie dna i pierwszej cargi oraz malowanie wewnętrznej powierzchni dachu i konstrukcji wsporczej.

Przygotowanie powierzchni – czyszczenie strumieniowo – ścierne do kl. Sa 2,5

Malowanie wewnętrznych powierzchni – farba antystatyczna EPITAN 66 firmy OLIVA

Laminowanie na bazie farby antystatycznej EPITAN 66 i maty szklanej 150 g/m2 na łączną grubość 1500 µm

Czas realizacji wrzesień 2007 r.


OPERATOR LOGISTYCZNY PALIW PŁYNNYCH Sp. z o.o.
– Baza Paliw Nr 20 w Ugoszczy 

Zabezpieczenie antykorozyjne zbiornika paliwowego V – 5.000 m3 i V – 2000 m3.

Malowanie zewnętrznej powierzchni płaszcza zbiorników.

Przygotowanie powierzchni – czyszczenie strumieniowo – ścierne do kl. Sa 2,5

Malowanie zewnętrznych powierzchni – zestaw epoksydowo – poliuretanowy firmy OLIVA

Czas realizacji sierpień/wrzesień 2007 r.


KB Pomorze Gdańsk
– Baza Paliw nr 21 w Dębogórzu – Operator Logistyczny Paliw Płynnych

Zabezpieczenie antykorozyjne zbiornika paliwowego V-18.000 m3.
Malowanie zewnętrznych powierzchni zbiornika, laminowanie dna, pierwszej cargi oraz wewnętrznej powierzchni dachu pływającego.
Przygotowanie powierzchni – czyszczenie strumieniowo – ścierne do kl. Sa 2,5
Malowanie zewnętrznych powierzchni – zestaw epoksydowo – poliuretanowy firmy HEMPEL
Laminowanie – farba antystatyczna EPITAN 66 firmy OLIVA

Czas realizacji sierpień/wrzesień 2007 r.


HYDROBUDOWA S.A. Gdańsk
– Baza Paliw nr 5 w Emilianowie – Operator Logistyczny Paliw Płynnych

Zabezpieczenie antykorozyjne zewnętrznych powierzchni czterech zbiorników paliwowych o pojemności V-5.000 m3 każdy.
Przygotowanie powierzchni – czyszczenie wodą o ciśnieniu 1500 bar do stopnia WJ2 wg NACE Nr/SSPC-SP12 oraz FR według standardu Hempla.
Malowanie zewnętrznych powierzchni – zestawem epoksydowo-poliuretanowym firmy Hempel.

Prace wykonano przy napełnionych paliwem zbiornikach.

Czas realizacji sierpień/ wrzesień 2006 r.


PKN ORLEN
– Baza Magazynowa nr 93 w Nowej Soli

Zabezpieczenie antykorozyjne wewnętrznych powierzchni dwóch zbiorników paliwowych V=2000m3.

Przygotowanie powierzchni – czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni do kl. Sa 2,5

Malowanie wewnętrznych powierzchni dachu wraz z konstrukcją wsporczą, górnej cargi – farba antystatyczna EPITAN 66 firmy OLIVA

Wytworzenie w zbiornikach drugiego dna i drugiego płaszcza do wysokości 0,3 m pierwszej cargi w technologii TANK SYSTEM

Czas realizacji styczeń, kwiecień 2006 r.


J&S Energy S.A. Baza Paliw nr 1 w Małujowicach

Zabezpieczenie antykorozyjne wewnętrznych i zewnętrznych powierzchni czterech zbiorników paliwowych V=700m3.

Przygotowanie powierzchni – czyszczenie strumieniowo-ścierne wszystkich powierzchni do kl. Sa 2,5

Malowanie zewnętrznych powierzchni – zestaw epoksydowo firmy OLIVA

Malowanie wewnętrznych powierzchni – farba antystatyczna EPITAN 66 firmy OLIVA

Wytworzenie w zbiornikach drugiego dna i drugiego płaszcza do wysokości 0,6 m pierwszej cargi w technologii TANK SYSTEM. Instalacja i uruchomienie monitoringu wycieków.

Czas realizacji maj – sierpień 2005 r.


NAFTOBAZY
– Baza Paliw nr 2 w Nowej Wsi Wielkiej 

Remont i zabezpieczenie antykorozyjne zbiornika paliwowego V-20.000 m3.
Malowanie zewnętrznych powierzchni zbiornika, laminowanie dna, I cargi oraz wewnętrznej powierzchni dachu pływającego.
1.Przygotowanie powierzchni – czyszczenie strumieniowo – ścierne do kl. Sa 2,5
2.Malowanie zewnętrznych powierzchni – zestaw epoksydowo – poliuretanowy firmy HEMPEL
3.Laminowanie – farba antystatyczna EPITAN 66 firmy OLIVA
4.Wykonanie i zamontowanie drugiego pierścienia zraszającego
5.Wymiana uszczelnienia dachu pływającego
6.Remont opasek betonowych

Czas realizacji czerwiec/lipiec 2005 r.


NAFTOBAZY
– Baza Paliw nr 1 w Koluszkach

Remont i zabezpieczenie antykorozyjne dwóch zbiorników paliwowych V- 12.500 m3
i V- 1.000 m3
Malowanie zewnętrznych powierzchni zbiorników oraz malowanie dna I cargi oraz wewnętrznej powierzchni dachów pływających.
1.Przygotowanie powierzchni – czyszczenie strumieniowo-ścierne  powierzchni do kl. Sa 2,5
2.Malowanie zewnętrznych powierzchni – zestaw epoksydowo – poliuretanowy firmy OLIVA
3.Malowanie wewnętrznych powierzchni – farba antystatyczna EPITAN 66 firmy OLIVA
4.Wykonanie i zamontowanie drugiego pierścienia zraszającego
5.Remont opasek betonowych

Czas realizacji listopad / grudzień 2004 r.


NAFTOBAZY
– Baza Paliw nr 2 w Nowej Wsi Wielkiej 

Remont i zabezpieczenie antykorozyjne pięciu zbiorników paliwowych V-32.000 m3, 2x V- 10.000m3 i 2x V- 1.000m3.

Malowanie zewnętrznych powierzchni zbiornika, laminowanie dna, I cargi oraz wewnętrznej powierzchni dachu pływającego.

 

 

1.Przygotowanie powierzchni – czyszczenie strumieniowo – ścierne do kl. Sa 2,5
2.Malowanie zewnętrznych powierzchni – zestaw epoksydowo – poliuretanowy firmy JOTUN i OLIVA
3.Laminowanie – farba antystatyczna EPITAN 66 firmy OLIVA
4.Wykonanie i zamontowanie drugiego pierścienia zraszającego
5.Wymiana uszczelnienia dachu pływającego
6.Remont opasek betonowych

Czas realizacji lipiec / grudzień 2004 r.


PBG S.A.
– bazy magazynowe w Sławoborzu i Dzieduszycach

Zabezpieczenie antykorozyjne wewnętrznych powierzchni płaszcza 9 zbiorników magazynowych ropy naftowej

V= 100, 50, 20 m3.

1. Przygotowanie powierzchni – czyszczenie strumieniowo-ścierne do kl. Sa 2,5 wg PN ISO 8501-1
2. Dwukrotne malowanie – farba antystatyczna Hempadur Antistatic 35770 firmy HEMPEL na łączną grubość 400 µm

Czas realizacji grudzień 2003/ styczeń 2004 r.


PKN ORLEN – Baza Magazynowa nr 74 w Ostrowie Wielkopolskim 

Zabezpieczenie antykorozyjne dna, dolnej cargi, górnej cargi i konstrukcji dachu płaszcza, osłony wewnątrz i z zewnątrz zbiorników paliwowych nr 4 i 28 V=10.000 m3

1.Przygotowanie powierzchni – piaskowanie wszystkich powierzchni do kl. Sa 2,5
2.Malowanie płaszcza i osłony – zestaw epoksydowo – poliuretanowy firmy OLIVA
3.Malowanie powierzchni wew. – farba antystatyczna EPITAN 66 firmy OLIVA

Czas realizacji październik/grudzień 2003 r.


NAFTOBAZY
– Baza Paliw nr 2 w Nowej Wsi Wielkiej

Remont i zabezpieczenie antykorozyjne zbiornika paliwowego nr 3 V=10.000 m3.
Malowanie płaszcza zbiornika z zewnątrz oraz górnej cargi, laminowanie dna, I cargi i wewnętrznych powierzchni dachu.
1.Przygotowanie powierzchni – piaskowanie wszystkich powierzchni do kl. Sa 2,5
2.Malowanie płaszcza i cargi – zestaw epoksydowo – poliuretanowy firmy JOTUN
3.Laminowanie – malowanie farba antystatyczna FUNDIX 128 AST+ 2x mata szklana oraz warstwa zamykająca FUNDIX 128 AST
4.Wykonanie i zamontowanie drugiego pierścienia zraszającego
5.Wymianę uszczelnienia dachu pływającego
6.Remont opaski betonowej

Czas realizacji sierpień/wrzesień 2003 r.


Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych
– Oddział Centralny w Warszawie

Zabezpieczenie antykorozyjne mostu przez rz. Bug w m. Frankopol w ciągu drogi krajowej nr 62 (dawna nr 637) – powierzchnia 9 660 m2

1.Przygotowanie powierzchni – piaskowanie do kl. Sa 2,5
2.Malowanie – zestaw farb epoksydowych firmy WILCKENS GmbH na grubość 250 µm

Czas realizacji lipiec/październik 1999 r.


Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych
– Oddział Północny w Gdańsku

Zabezpieczenie antykorozyjne części mostu przez rz. Wisłę w m. Knybawa – powierzchnia 15.500 m2

1.Przygotowanie powierzchni – piaskowanie do kl. Sa 2,5
2.Malowanie – zestaw farb firmy HEMPEL na grubość 280 µm

Czas realizacji lipiec/październik 1999 r.


Dyrekcja Oddziału Dróg Publicznych
– Białystok Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych – Bielsk Podlaski

Zabezpieczenie antykorozyjne mostu stalowego przez rz. Narew w m. Ryboły – powierzchnia 10.550 m2

1.Przygotowanie powierzchni – piaskowanie do kl. Sa 2,0
2.Malowanie –farba epoksydowa CEIL GARD na grubość 200 µm

Czas realizacji maj/sierpień 1997 r.


Dyrekcja Oddziału Dróg Publicznych – Gdańsk

Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni wiaduktu nad Obwodową Trójmiasta w m. Karczemki

1.Przygotowanie powierzchni – piaskowanie do kl. Sa 2,5
2.Malowanie – zestaw malarski Z1 farb firmy CARBOLINE „Polifarb” Cieszyn na grubość 275 µm

Czas realizacji sierpień/październik 1996 r.


Dyrekcja Oddziału Dróg Publicznych – Gdańsk

Zabezpieczenie antykorozyjne przęsła mostu stalowego przez rz. Wisłę w m. Knybawa

1.Przygotowanie powierzchni – piaskowanie do kl. Sa 2,5
2.Malowanie – zestaw malarski Z2 farb firmy CARBOLINE „Polifarb” Cieszyn na grubość 240 µm

Czas realizacji lipiec/październik 1996 r.


Dyrekcja Oddziału Dróg Publicznych – Gdańsk

Zabezpieczenie antykorozyjne mostu stalowego w ciągu drogi nr 7 nad kanałem Elbląskim w m. Elbląg

1.Przygotowanie powierzchni – piaskowanie do kl. Sa 2,0
2.Malowanie – zestaw malarski farb epoksydowych firmy HEMPEL na grubość 300 µm

Czas realizacji sierpień/listopad 1995 r.


Dyrekcja Oddziału Dróg Publicznych – Gdańsk

Zabezpieczenie antykorozyjne wiaduktu drogowego w ciągu drogi krajowej nr 7 w m. Nowy Dwór Gdański

1.Przygotowanie powierzchni – piaskowanie do kl. Sa 2,0
2.Malowanie – zestaw malarski farb epoksydowych firmy HEMPEL na grubość 300 µm

Czas realizacji lipiec/sierpień 1995 r.


Dyrekcja Oddziału Dróg Publicznych – Lublin

Zabezpieczenie antykorozyjne przęsła mostu stalowego przez rz. Wieprz w m. Borowo

1.Przygotowanie powierzchni – piaskowanie do kl. Sa 2,0
2.Malowanie – zestaw malarski farb ftalowych firmy Polifarb OLIWA na grubość 160 µm

Czas realizacji lipiec 1995 r.


Dyrekcja Oddziału Dróg Publicznych – Gdańsk

Zabezpieczenie antykorozyjne barierek na moście przez rz. Wisła w m. Kiezmark

1.Przygotowanie powierzchni – piaskowanie do kl. Sa 2,5
2.Malowanie – zestaw firmy SIKA CHEMIE, farby FRANZNIC, ICOSIT, EGI, ICOSIT EG5 na grubość 220 µm
Zabezpieczenie antykorozyjne płyt ortotropowych na moście przez rz. Wisła w m. Kiezmark
1.Przygotowanie powierzchni – piaskowanie do kl. Sa 2,0
2.Malowanie – zestaw firmy SIKA CHEMIE, farby FG PHOSPHAT, ICOSIT HAFTMASSE na grubość 1,1 mm

Czas realizacji lipiec/wrzesień 1994 r.