Przemysł morski

Zakłady Elektroniczne Micronet Sp. z o.o. przez wiele lat była jednym z głównych podwykonawców prac antykorozyjnych Stoczni Gdynia S.A. i Stoczni Gdańskiej.

Nasza firma prowadziła prace antykorozyjne w Stoczni Gdynia w latach 1997 – 2009 na promach samochodowych, zabezpieczając antykorozyjnie pokłady promów.
Jednym z naszych dokonań było wykonanie w ciągu jednego miesiąca kompleksowego zabezpieczenia antykorozyjnego 3 pokładów promu samochodowego to jest 65 000m².

Zabezpieczenia antykorozyjne stale wykonywała grupa około 70 pracowników. W najlepszych okresach Stocznia Gdynia zlecała naszej firmie rocznie wykonanie prac na ponad 500.000 m² powierzchni.

Ponadto Micronet wykonywał w tym samym czasie również zabezpieczenia antykorozyjne w Stoczni Gdańskiej oraz Stoczni Północnej.

Obecnie wykonujemy prace antykorozyjne głownie w Stoczni Gdańskiej i Stoczni Północnej.

Naszą specjalnością na runku stoczniowym są prace antykorozyjne prowadzone na nowo budowanych jednostkach pływających, wymagające zachowania najwyższych standardów. (norm, zaleceń i specyfikacji prac antykorozyjnych)

Zapewniamy doświadczoną, fachową kadrę, terminowość wykonywanych prac oraz gwarantując wysoką jakość usług, dzięki wprowadzonemu zintegrowanemu Systemowi Zarządzania Jakością według normy PN-EN ISO 9001:2009 w zakresie zabezpieczeń antykorozyjnych oraz Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg normy PN-N-18001:2004.