Certyfikaty i uprawnienia

Uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego do naprawy i modernizacji:

  • zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałowo ciekłych zapalnych,
  • zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów trujących lub żrących

 

Certyfikat ISO 9001:2015 PN-N-45001:2018

Polityka Jakości MICRONET

Polityka BHP MICRONET