Certyfikaty i uprawnienia

Uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego do naprawy i modernizacji:

  • zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałowo ciekłych zapalnych,
  • zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów trujących lub żrących

Uprawnienia Szefa Wojskowego Dozoru Technicznego do naprawy i modernizacji:

  • wojskowych podziemnych zbiorników do magazynowania paliw płynnych
  • zbiorników do magazynowania materiałów niebezpiecznych
  • rurociągów przesyłowych i technologicznych

Certyfikat ISO 9001:2015 PN-N-45001:2018

Polityka Jakości MICRONET

Polityka BHP MICRONET