Zalety Tank Systemu

 

  1. Przekształca zbiorniki jednopłaszczowe w dwupłaszczowe, dostosowując je do aktualnych przepisów i zapewnia ich dalsze długoletnie funkcjonowanie.
  2.  Zabezpiecza przeciwkorozyjne wewnętrzną powierzchnię płaszcza zbiornika.
  3. Monitoruje w sposób ciągły szczelność zbiornika i natychmiast sygnalizuje ewentualny wyciek.
  4. Jest montowany w zbiorniku podziemnym przez właz bez konieczności odkopywania zbiornika.
  5. Skutecznie odprowadza ładunki elektryczności statycznej.
  6. Posiada większą wytrzymałość strukturalną od standardowych materiałów powłokowych.
  7. Może być stosowany do zbiorników podziemnych i naziemnych wykonanych ze stali, laminatu, aluminium lub betonu.
  8. Pozostałe zbiorniki nie muszą być wyłączone z ruchu – stacje paliw