Realizacje

Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych „PRZYJAŹŃ” S.A

Remont i legalizacja UM i UDT zbiorników nr 13 i 14  V-50.000 m3 w Bazie Manipulacyjnej w Gdańsku

Remont powłoki dna zbiornika
Remont betonowych powierzchni opaski betonowej, tac przyzbiornikowych i zbiorników retencyjnych

Czas realizacji czerwiec/wrzesień 2012 r.


Hydrobudowa Polska S.A.
– Autostrada A4 odcinek  Krzyż – Dębica

 Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni sprężonych i żelbetowych mostu MA 113 oraz
31  przepustów o łącznej powierzchni 27 142,71m2.

Zakres prac:
– zabezpieczenie powierzchni betonowych sprężonych powłoką sztywną Sikagard-680 S firmy SIKA
– zabezpieczenie powierzchni betonowych żelbetowych powłoką elastyczną  Sikagard 550 W Elastic firmy SIKA
– zabezpieczenie den przepustów powłoką Poxitar F firmy SIKA

 Czas realizacji: styczeń-sierpień 2012


Bilfinger Berger Budownictwo S.A.

– Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Gdańsk (A1) – Koszwały (Południowa obwodnica Miasta Gdańska)

 

 Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych powłoką  hydrofobizacyjną oraz powłoką bez zdolności pokrywania zarysowań firmy SIKA: ustroju nośnego, pylonów filarów i przyczółków Mostu M1 nad rzeką Motławą o łącznej powierzchni   20 650m2

 Czas realizacji: styczeń-lipiec 2012


DOPRASTAV S.A.
– Wiadukt WA-458 na odcinku Autostrady A-1 Sośnica-Maciejów

Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych – żelbetowych powłoką elastyczną firmy Sika na gr. ≥ 1 mm.
Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych – sprężonych powłoką nieelastyczną firmy Sika na gr. ≥ 300 µm.

Czas realizacji październik 2010/wrzesień 2011 r.


Bilfinger Berger Budownictwo S.A.
– Most MA-145 na Wiśle w Toruniu na odcinku Autostrady A-1 Lubicz-Czerniewice

Iniekcja wysokociśnieniowa rys i pęknięć podpór betonowych materiałem Megachemie
Zabezpieczenie powierzchni gzymsów materiałem firmy Sika na grubość 1 mm
Zabezpieczenie powierzchni betonowych powłoką hydrofobizacyjną materiałem Megachemie

 

Czas realizacji kwiecień/wrzesień 2011 r.


Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych „PRZYJAŹŃ” S.A

Rewizja wewnętrzna zbiornika V-50.000 m3 w Bazie Manipulacyjnej w Gdańsku
Wybranie, usunięcie i utylizacja odpadów pozostałych w zbiorniku
Remont powłoki dna zbiornika
Remont betonowych powierzchni opaski betonowej, tac przyzbiornikowych i zbiorników retencyjnych

Czas realizacji maj/lipiec 2011 r.


Zakład Wodociągowy Związku Gmin Bychowo w Prusicach
– Przepompownia w Gródku

Remont zbiornika żelbetowego na wodę
Czyszczenie strumieniowo-ścierne,
Uzupełnienie ubytków oraz zabezpieczenie pow. wew. oraz znajdujących się w zbiorniku stalowych drabin i rurociągów materiałami epoksydowymi

Czas realizacji luty 2011 r.


Przedsiębiorstwo AGAT S.A.

– Baza Paliw nr 21 w Dębogórzu – Operator Logistyczny Paliw Płynnych

 

Remont i uszczelnienie pięciu betonowych zbiorników p.poż. o pojemności V–600 m3 i V–300 m3
Naprawa szczelin dylatacyjnych
Reprofilacja ubytków, pęknięć i rys betonu przy użyciu zapraw PCC
Pokrycie powierzchni zbiorników warstwą elastomeru polimocznikowego na grubość 2000 µm.

Czas realizacji czerwiec/wrzesień 2010 r.


POLWAR S.A.

– Wiadukt kolejowy linii kolejowej Nr 4 – E65

Remont wiaduktu kolejowego linii kolejowej Nr 4 – E65 w km 172 274 – odcinek Grodzisk Mazowiecki – Zawiercie
Nadbudowa skrzydeł wiaduktu
Zabezpieczenie antykorozyjne betonowych konstrukcji nośnych, skrzydeł i przyczółków wiaduktu
Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej wiaduktu
Umocnienie skarp przy przyczółkach

Czas realizacji październik 2009/marzec 2010 r.


HYDROBUDOWA S.A. w Gdańsku

– Baza Paliw OLPP Sp. z o.o. nr 21 w Dębogórzu
Renowacja fundamentów 4 grup zbiorników naziemnych – izolacja rurociągów w tacy w Bazie Paliw OLPP nr 21 w Dębogórzu:
Reprofilacja opasek betonowych zbiorników i fundamentów rurociągów systemem zapraw PCC
Zabezpieczenie antykorozyjne rurociągów systemem taśm izolacyjnych w klasie C-30

Czas realizacji styczeń 2008/maj 2009 r.


Dyrekcja Oddziału Dróg Publicznych – Gdańsk
Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych – wiadukt nad Obwodową Trójmiasta w m. Karczemki
1.Przygotowanie powierzchni – piaskowanie
2.Wykonanie warstwy wyrównawczej – SIKA MONOTOP 620
3.Wykonanie powłoki zabezpieczającej – SIKA GARD 680S i SIKA GARD 550 W Elastic

Czas realizacji kwiecień/czerwiec 1997 r.