Realizacje

2013

Rafako S.A.

Wykonanie naprawy zabezpieczenie antykorozyjnego na Instalacji Odsiarczania Spalin Ostrołęka „B” w Elektrowni ENERGA Ostrołęka S.A.

– Naprawa zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni stalowych  poprzez aplikację farby Hempadur Mastic 4588 firmy Hempel na grubość 180µm oraz aplikację farby nawierzchniowej Hempathane Topcoat 5521 firmy Hempel na grubość 50µm na powierzchniach narażonych na promieniowanie UV.
– Naprawa zabezpieczenia ogniochronnego poprzez aplikację farby Flame Stal wraz z aplikacją farby nawierzchniowej Hempathane Topcoat 5521 firmy Hempel na grubość 50µm.

Czas realizacji sierpień/wrzesień2013 r.


G&M Sp. z o.o.

Modernizacja linii kolejowej E65/CE65 na odcinku Warszawa-Gdynia
Obszar LCS Iława. Odcinek Granica LCS Iława- Iława od km 184.800 do km 206.300

Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni sprężonych i żelbetowych wiaduktów C12, C13, C15 oraz wiadukt w km 216,226 o łącznej powierzchni 6.000m2

– zabezpieczenie powierzchni betonowych sprężonych powłoką sztywną Sikagard 680S firmy SIKA
– zabezpieczenie powierzchni betonowych żelbetowych powłoką elastyczną Sikagard 550W Elastic firmy SIKA

Czas realizacji lipiec/sierpień2013 r.


Grupa LOTOS S.A., ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk

Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego dachu zbiornika 2080 S125  o pojemności V -32.000m3

– czyszczenie ręczne do klasy PSt3 miejsc uszkodzonej starej powłoki dachu zbiornika,
– zszorstkowanie pozostałej powierzchni dachu,
– uzupełnienie warstwy epoksydowej w miejscach uszkodzeń farbą Epinox 22 – 100µm, Epinox 77 – 2 x 100µm,
– przemalowanie całej powierzchni farbą poliuretanową Emapur HB na grubość 60µm firmy Teknos.

Czas realizacji czerwiec/lipiec 2013 r.


Rollmex Sp. z o.o. – EDF Wybrzeże S.A. ul. Swojska 8, 80-867 Gdańsk

Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego wewnętrznej powierzchni zbiornika na wodę o pojemności V -1.000m3

– czyszczenie strumieniowo-ścierne do klasy Sa 2 ½ wewnętrznej powierzchni płaszcza, dna , dachu wraz z konstrukcją wsporczą.
– Malowanie farbą fenolowo-epoksydową HEMPADUR 8567 , 2 x 150µm firmy Hempel

Czas realizacji czerwiec 2013 r.


2012

 Safe Sp. z o.o. – Gdańsk

Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego zewnętrznych powierzchni konstrukcji stalowej BLADT Industries A/S Northwing Offshore Wind Farm na łączną powierzchnię 2.528m2

– Czyszczenie strumieniowo-ścierne  do  klasy Sa2½ konstrukcji stalowej,
– Aplikacja systemu malarskiego (trzy warstwy).

Czas realizacji listopad/grudzień 2012 r.


PKN ORLEN S.A. – Terminal Paliw w Ostrowie Wielkopolskim

Renowacja powłok antykorozyjnych zbiorników Z-1 i Z-2 o poj. V -10.000m3 każdy oraz zbiornika Z-3 o poj. V -5.000m3 w Terminalu Paliw  w Ostrowie Wielkopolskim

– Czyszczenie strumieniowo-ścierne  do  klasy PSa2½ zewnętrznej powierzchni osłony w celu usunięcia słabo
   przyczepnych powłok zewnętrznych  i zszorstkowania powłok epoksydowych.
– uzupełnienie warstwy podkładowej farbą epoksydową Epirustik 2000, 2 x 100µm firmy Teknos
– malowanie farbą nawierzchniową poliuretanową Emapur P, 2 x 50µm firmy Teknos

Czas realizacji październik/grudzień 2012 r.


 Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych „PRZYJAŹŃ” S.A

Remont i legalizacja UM i UDT zbiorników nr 14 i 18  V-32.000 m3 w Bazie Manipulacyjnej w Adamowie

Remont powłoki dna zbiornika
Remont betonowych powierzchni opaski betonowej, tac przyzbiornikowych i zbiorników retencyjnych

Czas realizacji listopad/grudzień 2012 r.


Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych „PRZYJAŹŃ” S.A.

Remont i legalizacja UM i UDT zbiorników nr 13 i 14  V-50.000 m3 w Bazie Manipulacyjnej w Gdańsku

Remont powłoki dna zbiornika
Remont betonowych powierzchni opaski betonowej, tac przyzbiornikowych i zbiorników retencyjnych

Czas realizacji czerwiec/wrzesień 2012 r.


Hydrobudowa Polska S.A.
– Autostrada A4 odcinek  Krzyż – Dębica

 Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni sprężonych i żelbetowych mostu MA 113 oraz
31  przepustów o łącznej powierzchni 27 142,71m2.

Zakres prac:
– zabezpieczenie powierzchni betonowych sprężonych powłoką sztywną Sikagard-680 S firmy SIKA
– zabezpieczenie powierzchni betonowych żelbetowych powłoką elastyczną  Sikagard 550 W Elastic firmy SIKA
– zabezpieczenie den przepustów powłoką Poxitar F firmy SIKA

 Czas realizacji: styczeń-sierpień 2012


Bilfinger Berger Budownictwo S.A.

– Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Gdańsk (A1) – Koszwały (Południowa obwodnica Miasta Gdańska)

 Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych powłoką  hydrofobizacyjną oraz powłoką bez zdolności pokrywania zarysowań firmy SIKA: ustroju nośnego, pylonów filarów i przyczółków Mostu M1 nad rzeką Motławą o łącznej powierzchni   20 650m2

 Czas realizacji: styczeń-lipiec 2012


PKN ORLEN S.A.
– Terminal Paliw w Ostrowie Wielkopolskim

Renowacja powłok antykorozyjnych zbiorników o poj. V-5.000 m3 i 10.000 m3 w Terminalu Paliw w Ostrowie Wielkopolskim
Przygotowanie powierzchni – czyszczenie strumieniowo ścierne – szorstkowanie powierzchni
Malowanie zestawem farb epoksydowo-poliuretanowych firmy International Paint

Czas realizacji grudzień 2011/styczeń 2012 r


2011

Inowrocławskie Kopalnie Soli „Solina” S.A.
– Kopalnia Mogilno

Remont zbiornika półsolanki o poj. V-5.000 m3, wieży eksploatacyjnej i instalacji technologicznej
Przygotowanie powierzchni – czyszczenie strumieniowo-ścierne do kl. SA 2
Malowanie zewnętrznych powierzchni zbiornika i konstrukcji stalowych – zestaw farb epoksydowo-poliuretanowych firmy OLIVA

Czas realizacji listopad 2011 r.


DOPRASTAV S.A.
Wiadukt WA-458 na odcinku Autostrady A-1 Sośnica-Maciejów

Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych – żelbetowych powłoką elastyczną firmy Sika na gr. ≥ 1 mm.
Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych – sprężonych powłoką nieelastyczną firmy Sika na gr. ≥ 300 µm.

Czas realizacji październik 2010/wrzesień 2011 r.


Bilfinger Berger Budownictwo S.A.
Most MA-145 na Wiśle w Toruniu na odcinku Autostrady A-1 Lubicz-Czerniewice

Iniekcja wysokociśnieniowa rys i pęknięć podpór betonowych materiałem Megachemie
Zabezpieczenie powierzchni gzymsów materiałem firmy Sika na grubość 1 mm
Zabezpieczenie powierzchni betonowych powłoką hydrofobizacyjną materiałem Megachemie

Czas realizacji kwiecień/wrzesień 2011 r.


Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych „PRZYJAŹŃ” S.A

Rewizja wewnętrzna zbiornika V-50.000 m3 w Bazie Manipulacyjnej w Gdańsku

Wybranie, usunięcie i utylizacja odpadów pozostałych w zbiorniku
Remont powłoki dna zbiornika
Remont betonowych powierzchni opaski betonowej, tac przyzbiornikowych i zbiorników retencyjnych

Czas realizacji maj/lipiec 2011 r.


PKN ORLEN S.A.
– Terminal Paliw nr 101 w Mościskach

Remont sześciu zbiorników V-5.000 m3 w Terminalu Paliw nr 101 w Mościskach – remont den stalowych i wytworzenie drugiego dna w technologii Tank – System

Czas realizacji kwiecień 2010/maj 2011 r.


OPERATOR LOGISTYCZNY PALIW PŁYNNYCH Sp. z o.o.
– Baza Paliw 9 w Woli Rzędzińskiej

Remont zbiornika o poj. V-5.000 m3. Prace branży mechanicznej w niezbędnym zakresie.

Zabezpieczenie antykorozyjne zewnętrznej i wewnętrznej powierzchni zbiornika.

Przygotowanie powierzchni – czyszczenie strumieniowo – ścierne do kl. Sa 2,5

Malowanie zewnętrznych powierzchni dachu – zestaw epoksydowo-poliuretanowy firmy OLIVA
Malowanie wewnętrznych powierzchni dachu – farba antystatyczna EPITAN 66 firmy OLIVA
Czas realizacji listopad 2010/kwiecień 2011 r.


Zakład Wodociągowy Związku Gmin Bychowo w Prusicach
– Przepompownia w Gródku

Remont zbiornika żelbetowego na wodę

Czyszczenie strumieniowo-ścierne,
Uzupełnienie ubytków oraz zabezpieczenie pow. wew. oraz znajdujących się w zbiorniku stalowych drabin i rurociągów materiałami epoksydowymi

Czas realizacji luty 2011 r.

2010

OPERATOR LOGISTYCZNY PALIW PŁYNNYCH Sp. z o.o.

Baza Paliw Nr 6 w Skarżysku Kościelnym, Baza Paliw nr 5 w Emilianowie, Baza Paliw nr 20 w Ugoszczy

Wykonanie drugich den w technologii Tank-System
w 7 zbiornikach naziemnych w Bazie Paliw nr 5 w Emilianowie:
5 zbiorników o poj. V-5.000 m3,
1 zbiornik o poj. V-3.000 m3
1 zbiornik o poj. V-2.000 m3
w 4 zbiornikach naziemnych w Bazie Paliw nr 6 w Skarżysku Kościelnym o poj. V-5.000 m3 każdy

Wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych połączonych z remontem zbiorników paliwowych:
w 3 zbiornikach naziemnych o poj. V-5.000 m3 każdy w Bazie Paliw nr 6 w Skarżysku Kościelnym

w 4 zbiornikach podziemnych w Bazie Paliw nr 20 w Ugoszczy:
3 zbiorniki o poj. V-5.000 m3 każdy
1 zbiornik o poj. V-1.000 m3

Czas realizacji lipiec/grudzień 2010 r.


Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych „PRZYJAŹŃ” S.A.

Likwidacja uszkodzeń korozyjnych na rurociągach R1 i R2 DN1200 – odcinek 760 mb – Port Północny – Baza Manipulacyjna Gdańsk:

Wykonanie wykopu wzdłuż osi rurociągu i odwodnienie wykopu;
Przygotowanie powierzchni – czyszczenie strumieniowo-ścierne do kl. Sa 2,5;
Zabezpieczenie antykorozyjne systemem taśm izolacyjnych w klasie C-50

Czas realizacji lipiec/listopad 2010 r.


Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o
– Zakład WEBER w Gniewie,

Wytworzenie drugiego płaszcza w technologii Tank-System

W 3 zbiornikach stalowych o poj. 2 x V-60 m3 i 1 x V-50 m3 oraz w 2 zbiornikach betonowych o poj. V-25 m3 każdy wraz z instalacją nadciśnieniowego systemu monitoringu szczelności przestrzeni międzypłaszczowych.

Czas realizacji lipiec/wrzesień 2010 r.


Przedsiębiorstwo AGAT S.A.
– Baza Paliw nr 21 w Dębogórzu – Operator Logistyczny Paliw Płynnych

Remont i uszczelnienie pięciu betonowych zbiorników p.poż. o pojemności V–600 m3 i V–300 m3

Naprawa szczelin dylatacyjnych
Reprofilacja ubytków, pęknięć i rys betonu przy użyciu zapraw PCC
Pokrycie powierzchni zbiorników warstwą elastomeru polimocznikowego na grubość 2000 µm.

Czas realizacji czerwiec/wrzesień 2010 r.


OPERATOR LOGISTYCZNY PALIW PŁYNNYCH Sp. z o.o.
– Baza Paliw Nr 21 w Dębogórzu

Remont rurociągów przesyłowych w Bazie Paliw nr 21 w Dębogórzu:

Przygotowanie powierzchni – czyszczenie strumieniowo-ścierne do kl. Sa 2,5;
Zabezpieczenie antykorozyjne systemem taśm izolacyjnych w klasie C-30

Czas realizacji czerwiec/lipiec 2010 r.


POLWAR S.A.
– Wiadukt kolejowy linii kolejowej Nr 4 – E65

Remont wiaduktu kolejowego linii kolejowej Nr 4 – E65 w km 172 274 – odcinek Grodzisk Mazowiecki – Zawiercie

Nadbudowa skrzydeł wiaduktu
Zabezpieczenie antykorozyjne betonowych konstrukcji nośnych, skrzydeł i przyczółków wiaduktu
Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej wiaduktu
Umocnienie skarp przy przyczółkach

Czas realizacji październik 2009/marzec 2010 r.

2009

HYDROBUDOWA POLSKA S.A.
– Bazy Paliw Wojsk Lotniczych

Kompleksowe zabezpieczenie dziesięciu sztuk zbiorników paliwowych.

Zabezpieczenie wewnętrznych powierzchni stalowych

Przygotowanie powierzchni – czyszczenie strumieniowo – ścierne do kl. Sa 2,5
Malowanie wewnętrznych powierzchni – farba antystatyczna EPITAN 66 firmy OLIVA

Zabezpieczenie wewnętrznych powierzchni betonowych

Przygotowanie powierzchni – czyszczenie strumieniowo – ścierne
Laminowanie wewnętrznych powierzchni ścian zbiornika i belek strunobetonowych na bazie – farby antystatycznej EPITAN 66 firmy OLIVA i maty szklanej na łączną grubość 1.200 µm.

Czas realizacji marzec/listopad 2009 r.


Przedsiębiorstwo AGAT S.A.
– Baza Magazynowa nr 111 PKN ORLEN S.A. we Wrocławiu

Zabezpieczenie antykorozyjne dwóch nowobudowanych zbiorników paliwowych o pojemności V–9.400 m3

Przygotowanie powierzchni – czyszczenie strumieniowo – ścierne do kl. Sa 2,5
Malowanie zewnętrznych powierzchni zbiorników – zestaw epoksydowo-poliuretanowy firmy JOTUN
Malowanie wewnętrznych powierzchni zbiorników – farba antystatyczna EPITAN 66 firmy OLIVA

Czas realizacji czerwiec/sierpień 2009 r.


NAFTOSERWIS Sp. z o.o.
– Baza Paliw Nr 4 w Rejowcu Poznańskim

 Remont dwóch zbiorników podziemnych o poj. V – 5.000 m3 każdy. Zabezpieczenie antykorozyjne wewnętrznych powierzchni dachu, konstrukcji wsporczej i górnej cargi. Remont dna stalowego i wytworzenie drugiego dna w technologii Tank System wraz z instalacją systemu monitoringu przecieków produktów do gruntu.

Przygotowanie powierzchni – czyszczenie strumieniowo – ścierne do kl. Sa 2,5
Malowanie wewnętrznych powierzchni – farba antystatyczna EPITAN 66 firmy OLIVA
Naprawa dna stalowego zgodnie z dokumentacją techniczną uzgodnioną z UDT.
Wytworzenie drugiego dna w technologii Tank-System

Czas realizacji czerwiec/lipiec 2009 r.


OPERATOR LOGISTYCZNY PALIW PŁYNNYCH Sp. z o.o.
– Baza Paliw Nr 6 w Skarżysku Kościelnym

Remont zbiornika o poj. V – 5.000 m3. Prace branży mechanicznej w niezbędnym zakresie. Zabezpieczenie antykorozyjne zewnętrznej i wewnętrznej powierzchni dachu zbiornika.

Przygotowanie powierzchni – czyszczenie strumieniowo – ścierne do kl. Sa 2,5
Malowanie zewnętrznych powierzchni dachu – zestaw epoksydowo-poliuretanowy firmy OLIVA
Malowanie wewnętrznej powierzchni dachu i konstrukcji wsporczej – farba antystatyczna EPITAN 66 firmy OLIVA

Czas realizacji kwiecień/czerwiec 2009 r.


HYDROBUDOWA S.A. w Gdańsku
– Baza Paliw OLPP Sp. z o.o. nr 21 w Dębogórzu

Renowacja fundamentów 4 grup zbiorników naziemnych – izolacja rurociągów w tacy w Bazie Paliw OLPP nr 21 w Dębogórzu:

Reprofilacja opasek betonowych zbiorników i fundamentów rurociągów systemem zapraw PCC
Zabezpieczenie antykorozyjne rurociągów systemem taśm izolacyjnych w klasie C-30

Czas realizacji styczeń 2008/maj 2009 r.


HYDROBUDOWA POLSKA S.A.
– Baza Paliw Wojsk Lotniczych

Kompleksowe zabezpieczenie czterech nowobudowanych zbiorników podziemnych

– Zabezpieczenie wewnętrznych powierzchni stalowych

– Przygotowanie powierzchni – czyszczenie strumieniowo – ścierne do kl. Sa 2,5
Malowanie wewnętrznych powierzchni – farba antystatyczna EPITAN 66 firmy OLIVA

 – Zabezpieczenie wewnętrznych powierzchni betonowych

 Przygotowanie powierzchni – czyszczenie strumieniowo – ścierne
Laminowanie wewnętrznych powierzchni ścian zbiornika i belek strunobetonowych na bazie – farby antystatycznej EPITAN 66 firmy OLIVA i maty szklanej na łączną grubość 1.200 µm.

Czas realizacji październik 2008/marzec 2009 r.

2008

OPERATOR LOGISTYCZNY PALIW PŁYNNYCH Sp. z o.o.
– Baza Paliw Nr 21 w Dębogórzu

 Remont zbiornika paliwowego o poj. V – 18.000 m3. Wymiana membrany, klatki schodowej i uszczelnienia dachu.

Kompleksowe zabezpieczenie antykorozyjne całego zbiornika.

Przygotowanie powierzchni – czyszczenie strumieniowo – ścierne do kl. Sa 2,5
Malowanie zewnętrznych powierzchni i pontonów dachu pływającego – zestaw epoksydowo – poliuretanowy firmy Jotun
Malowanie wewnętrznych powierzchni – farba antystatyczna EPITAN 66 firmy OLIVA
Laminowanie dna zbiornika na bazie farby antystatycznej EPITAN66 i maty szklanej 150 g/m2 na łączną grubość 1500 µm

Czas realizacji wrzesień/grudzień 2008 r.


OPERATOR LOGISTYCZNY PALIW PŁYNNYCH Sp. z o.o.
– Baza Paliw Nr 8 w Jastrowiu

 Remont dwóch zbiorników podziemnych o poj. V – 5.000 m3 i V – 2.000 m2.

Zabezpieczenie antykorozyjne wewnętrznych powierzchni dachu, konstrukcji wsporczej i górnej cargi. Remont dna stalowego i wytworzenie drugiego dna w technologii Tank System wraz z instalacją systemu monitoringu przecieków produktów do gruntu.

Przygotowanie powierzchni – czyszczenie strumieniowo – ścierne do kl. Sa 2,5
Malowanie wewnętrznych powierzchni – farba antystatyczna EPITAN 66 firmy OLIVA
Naprawa dna stalowego zgodnie z dokumentacją techniczną uzgodnioną z UDT.
Wytworzenie drugiego dna w technologii Tank-System

Czas realizacji listopad/grudzień 2008 r.


OPERATOR LOGISTYCZNY PALIW PŁYNNYCH Sp. z o.o.
– Baza Paliw Nr 6 w Skarżysku Kościelnym

 Remont zbiornika o poj. V – 5.000 m3. Prace branży mechanicznej w niezbędnym zakresie. Zabezpieczenie antykorozyjne zewnętrznej i wewnętrznej powierzchni dachu zbiornika.

Przygotowanie powierzchni – czyszczenie strumieniowo – ścierne do kl. Sa 2,5
Malowanie zewnętrznych powierzchni dachu – zestaw epoksydowo-poliuretanowy firmy OLIVA
Malowanie wewnętrznej powierzchni dachu i konstrukcji wsporczej – farba antystatyczna EPITAN 66 firmy OLIVA

Czas realizacji październik/listopad 2008 r.


Przedsiębiorstwo AGAT S.A.
– Baza MPS w Nowym Glinniku

 Wytworzenie drugiego płaszcza w technologii Tank-System w 32 zbiornikach paliwowych o poj. V-50 m3 i V-100 m3

Czas realizacji wrzesień 2007/październik 2008 r.


OPERATOR LOGISTYCZNY PALIW PŁYNNYCH Sp. z o.o.
– Baza Paliw Nr 4 w Rejowcu Poznańskim

Remont dna stalowego i wytworzenie drugiego dna w technologii Tank-System wraz z instalacją systemu monitoringu przecieków produktów do gruntu w zbiorniku podziemnym o poj. V – 5.000 m3.

Przygotowanie powierzchni – czyszczenie strumieniowo – ścierne do kl. Sa 2,5
Naprawa dna stalowego zgodnie z dokumentacją techniczną uzgodnioną z UDT
Wytworzenie drugiego dna w technologii Tank-System

Czas realizacji lipiec 2008 r.


OPERATOR LOGISTYCZNY PALIW PŁYNNYCH Sp. z o.o.
– Baza Paliw Nr 10 w Kawicach

Zabezpieczenie antykorozyjne zbiorników paliwowych o poj. V – 5.000 m3 i V – 1.000 m3. Malowanie zewnętrznej powierzchni płaszcza, laminowanie dna i pierwszej cargi oraz wewnętrznej powierzchni dachu i konstrukcji wsporczej.

Przygotowanie powierzchni – czyszczenie strumieniowo – ścierne do kl. Sa 2,5
Malowanie zewnętrznych powierzchni – zestaw epoksydowo – poliuretanowy firmy OLIVA

Malowanie wewnętrznych powierzchni – farba antystatyczna EPITAN 66 firmy OLIVA

Laminowanie na bazie farby antystatycznej EPITAN 66 i maty szklanej 150 g/m2 na łączną grubość 1500 µm

Czas realizacji maj/lipiec 2008 r.


HYDROBUDOWA POLSKA S.A.
– Baza Paliw Nr 4 w Rejowcu Poznańskim – Operator Logistyczny Paliw Płynnych Sp. z o.o.

Zabezpieczenie antykorozyjne dwóch zbiorników paliwowych o pojemności V – 10.000 m3. Malowanie zewnętrznych i wewnętrznych powierzchni zbiorników.

Przygotowanie powierzchni – czyszczenie strumieniowo – ścierne do kl. Sa 2,5
Malowanie zewnętrznych powierzchni i pontonów – zestaw epoksydowo – poliuretanowy firmy OLIVA
Malowanie wewnętrznych powierzchni – farba antystatyczna EPITAN 66 firmy OLIVA

Czas realizacji luty/kwiecień 2008 r.

2007

Przedsiębiorstwo AGAT Sp. z o.o.
– Baza MPS w Leźnicy Wielkiej

 Wytworzenie drugiego płaszcza w technologii Tank-System w 18 zbiornikach paliwowych o poj. V-50 m3 i V-100 m3

Czas realizacji wrzesień/grudzień 2007 r.


OPERATOR LOGISTYCZNY PALIW PŁYNNYCH Sp. z o.o.
– Baza Paliw Nr 21 w Dębogórzu

Zabezpieczenie antykorozyjne zbiornika paliwowego V – 13.000 m3. Malowanie zewnętrznych i wewnętrznych powierzchni dachu pływającego oraz pontonów.

Przygotowanie powierzchni – czyszczenie strumieniowo – ścierne do kl. Sa 2,5
Malowanie zewnętrznych powierzchni i pontonów – zestaw epoksydowo – poliuretanowy firmy OLIVA
Malowanie wewnętrznych powierzchni – farba antystatyczna EPITAN 66 firmy OLIVA

Czas realizacji sierpień/październik 2007 r.


OPERATOR LOGISTYCZNY PALIW PŁYNNYCH Sp. z o.o.
– Baza Paliw Nr 19 w Grabownie Wielkim

Zabezpieczenie antykorozyjne zbiornika paliwowego V – 5.000 m3. Malowanie zewnętrznej powierzchni płaszcza, laminowanie dna i pierwszej cargi oraz wewnętrznej powierzchni dachu i konstrukcji wsporczej.

Przygotowanie powierzchni – czyszczenie strumieniowo – ścierne do kl. Sa 2,5
Malowanie zewnętrznych powierzchni – zestaw epoksydowo – poliuretanowy firmy OLIVA
Malowanie wewnętrznych powierzchni – farba antystatyczna EPITAN 66 firmy OLIVA
Laminowanie na bazie farby antystatycznej EPITAN 66 i maty szklanej 150 g/m2 na łączną grubość 1500 µm

Czas realizacji wrzesień/październik 2007 r.


OPERATOR LOGISTYCZNY PALIW PŁYNNYCH Sp. z o.o.
– Baza Paliw Nr 8 w Jastrowiu

Zabezpieczenie antykorozyjne zbiornika paliwowego V – 2.000 m3. Laminowanie dna i pierwszej cargi oraz malowanie wewnętrznej powierzchni dachu i konstrukcji wsporczej.

Przygotowanie powierzchni – czyszczenie strumieniowo – ścierne do kl. Sa 2,5
Malowanie wewnętrznych powierzchni – farba antystatyczna EPITAN 66 firmy OLIVA
Laminowanie na bazie farby antystatycznej EPITAN 66 i maty szklanej 150 g/m2 na łączną grubość 1500 µm

Czas realizacji wrzesień 2007 r.


OPERATOR LOGISTYCZNY PALIW PŁYNNYCH Sp. z o.o.
– Baza Paliw Nr 20 w Ugoszczy

Zabezpieczenie antykorozyjne zbiornika paliwowego V – 5.000 m3 i V – 2000 m3.

Malowanie zewnętrznej powierzchni płaszcza zbiorników.

Przygotowanie powierzchni – czyszczenie strumieniowo – ścierne do kl. Sa 2,5
Malowanie zewnętrznych powierzchni – zestaw epoksydowo – poliuretanowy firmy OLIVA

Czas realizacji sierpień/wrzesień 2007 r.


PKN ORLEN S.A.
– Stacje Paliw

Wytworzenie drugiego płaszcza w technologii TANK-SYSTEM na 110 Stacjach Paliw PKN ORLEN. Łącznie 460 zbiorników.

Czas realizacji wrzesień 2006/ listopad 2007 r.


ENERGOMONTAŻ PÓŁNOC S.A.
– PKN ORLEN S.A.

Wytworzenie drugiego dna z żywic winyloestrowych w technologii TAK – SYSTEM wraz z instalacją monitoringu nadciśnieniowego czterech zbiorników na benzynę pirolityczną o pojemności 2 x V-2.000 m3 i 2 x V-1.000 m3, posadowionych w Rafinerii w Płocku.

Czas realizacji maj 2006/ lipiec 2007 r.

2006

MOSTOSTAL PŁOCK
– Baza Paliw nr 4 w Rejowcu Poznańskim – Operator Logistyczny Paliw Płynnych

Wytworzenie drugiego dna w technologii TANK-SYSTEM wraz z instalacją monitoringu podciśnieniowego w trzech zbiornikach paliwowych o poj. V=10.000m3 każdy.

Czas realizacji wrzesień/ październik 2006 r.


KB Pomorze Gdańsk
– Baza Paliw nr 21 w Dębogórzu – Operator Logistyczny Paliw Płynnych

Zabezpieczenie antykorozyjne zbiornika paliwowego V-18.000 m3.
Malowanie zewnętrznych powierzchni zbiornika, laminowanie dna, pierwszej cargi oraz wewnętrznej powierzchni dachu pływającego.

Przygotowanie powierzchni – czyszczenie strumieniowo – ścierne do kl. Sa 2,5
Malowanie zewnętrznych powierzchni – zestaw epoksydowo – poliuretanowy firmy HEMPEL
Laminowanie – farba antystatyczna EPITAN 66 firmy OLIVA

Czas realizacji sierpień/ październik 2006 r.


HYDROBUDOWA S.A. Gdańsk
– Baza Paliw nr 5 w Emilianowie – Operator Logistyczny Paliw Płynnych

Zabezpieczenie antykorozyjne zewnętrznych powierzchni czterech zbiorników paliwowych o pojemności V-5.000 m3 każdy.

Przygotowanie powierzchni – czyszczenie wodą o ciśnieniu 1500 bar do stopnia WJ2 wg NACE Nr/SSPC-SP12 oraz FR według standardu Hempla.
Malowanie zewnętrznych powierzchni – zestawem epoksydowo-poliuretanowym firmy Hempel.

Prace wykonano przy napełnionych paliwem zbiornikach.

Czas realizacji sierpień/ wrzesień 2006 r.


Zakłady Chemiczne Police SA
– Stacja Paliw

Zabezpieczenie antykorozyjne wraz z wytworzeniem drugiego płaszcza w technologii TANK – SYSTEM czterech zbiorników paliwowych V = 12, 10, 2×24 m3 . Instalacja i uruchomienie systemu monitoringu wycieku.

Czas realizacji kwiecień/ maj 2006 r.


PKN ORLEN
– Baza Magazynowa nr 93 w Nowej Soli

Zabezpieczenie antykorozyjne wewnętrznych powierzchni dwóch zbiorników paliwowych V=2000m3.
Przygotowanie powierzchni – czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni do kl. Sa 2,5
Malowanie wewnętrznych powierzchni dachu wraz z konstrukcją wsporczą, górnej cargi – farba antystatyczna EPITAN 66 firmy OLIVA
Wytworzenie w zbiornikach drugiego dna i drugiego płaszcza do wysokości 0,3 m pierwszej cargi w technologii TANK SYSTEM

Czas realizacji styczeń, kwiecień 2006 r.

2005-1994

PKN ORLEN
– Stacja Paliw nr 669 w Warszawie

Zabezpieczenie antykorozyjne wraz z wytworzeniem drugiego płaszcza w technologii TANK – SYSTEM pięciu zbiorników paliwowych V = 30m3 . Instalacja i uruchomienie systemu monitoringu wycieku.

Czas realizacji sierpień/wrzesień 2005 r.


PKN ORLEN
– Baza Magazynowa nr 94 w Świnoujściu

Laminowanie dna i pierwszej cargi w zbiorniku V=5100 m3.

 Przygotowanie podłoża – mycie ciśnieniowe z detergentem, czyszczenie strumieniowo –ścierne do klasy SA 2,5 wg PN-ISO 8501-1.

Dwukrotne nałożenie laminatu na bazie farby antystatycznej EPITAN 66 i maty szklanej 150 g/m2 na łączną grubość laminatu 1000 µm

Czas realizacji lipiec 2005 r.


PKN ORLEN
– Baza Magazynowa nr 51 w Lublinie

Zabezpieczenie antykorozyjne wraz z wytworzeniem drugiego dna i płaszcza w strefie przydennej w technologii TANK SYSTEM oraz montażem systemu monitoringu wycieku w zbiorniku paliwowym V=500 m3.

Czas realizacji lipiec 2005 r.


J&S Energy S.A. Baza Paliw nr 1 w Małujowicach

Zabezpieczenie antykorozyjne wewnętrznych i zewnętrznych powierzchni czterech zbiorników paliwowych V=700m3.
Przygotowanie powierzchni – czyszczenie strumieniowo-ścierne wszystkich powierzchni do kl. Sa 2,5
Malowanie zewnętrznych powierzchni – zestaw epoksydowo firmy OLIVA
Malowanie wewnętrznych powierzchni – farba antystatyczna EPITAN 66 firmy OLIVA
Wytworzenie w zbiornikach drugiego dna i drugiego płaszcza do wysokości 0,6 m pierwszej cargi w technologii TANK SYSTEM. Instalacja i uruchomienie monitoringu wycieków.

Czas realizacji maj – sierpień 2005 r.


NAFTOBAZY
– Baza Paliw nr 2 w Nowej Wsi Wielkiej

 Remont i zabezpieczenie antykorozyjne zbiornika paliwowego V-20.000 m3.
Malowanie zewnętrznych powierzchni zbiornika, laminowanie dna, I cargi oraz wewnętrznej powierzchni dachu pływającego.

1.Przygotowanie powierzchni – czyszczenie strumieniowo – ścierne do kl. Sa 2,5
2.Malowanie zewnętrznych powierzchni – zestaw epoksydowo – poliuretanowy firmy HEMPEL
3.Laminowanie – farba antystatyczna EPITAN 66 firmy OLIVA
4.Wykonanie i zamontowanie drugiego pierścienia zraszającego
5.Wymiana uszczelnienia dachu pływającego
6.Remont opasek betonowych

Czas realizacji czerwiec/lipiec 2005 r.


NAFTOBAZY
– Baza Paliw nr 1 w Koluszkach

Remont i zabezpieczenie antykorozyjne dwóch zbiorników paliwowych V- 12.500 m3 i V- 1.000 m3
Malowanie zewnętrznych powierzchni zbiorników oraz malowanie dna I cargi oraz wewnętrznej powierzchni dachów pływających.

1.Przygotowanie powierzchni – czyszczenie strumieniowo-ścierne wszystkich powierzchni do kl. Sa 2,5
2.Malowanie zewnętrznych powierzchni – zestaw epoksydowo – poliuretanowy firmy OLIVA
3.Malowanie wewnętrznych powierzchni – farba antystatyczna EPITAN 66 firmy OLIVA
4.Wykonanie i zamontowanie drugiego pierścienia zraszającego
5.Remont opasek betonowych

Czas realizacji listopad / grudzień 2004 r.


PBG S.A – Poznań
– Baza Lotnicza Marynarki Wojennej w Siemirowicach

Zabezpieczenie antykorozyjne wraz z wytworzeniem drugiego płaszcza w technologii TANK – SYSTEM
zbiorników paliwowych 3x V-700m3 i 5x V-50m3 .

Czas realizacji listopad 2004 r. – styczeń 2005 r.


NAFTOBAZY
– Baza Paliw nr 2 w Nowej Wsi Wielkiej

Remont i zabezpieczenie antykorozyjne pięciu zbiorników paliwowych V-32.000 m3, 2x V- 10.000m3 i 2x V- 1.000m3.
Malowanie zewnętrznych powierzchni zbiornika, laminowanie dna, I cargi oraz wewnętrznej powierzchni dachu pływającego.

1.Przygotowanie powierzchni – czyszczenie strumieniowo – ścierne do kl. Sa 2,5
2.Malowanie zewnętrznych powierzchni – zestaw epoksydowo – poliuretanowy firmy JOTUN i OLIVA
3.Laminowanie – farba antystatyczna EPITAN 66 firmy OLIVA
4.Wykonanie i zamontowanie drugiego pierścienia zraszającego
5.Wymiana uszczelnienia dachu pływającego
6.Remont opasek betonowych

Czas realizacji lipiec / grudzień 2004 r.


Technologie Gazowe Piecobiogaz Sp. z. o.o. – bazy magazynowe w Sławoborzu i Dzieduszycach

Zabezpieczenie antykorozyjne wewnętrznych powierzchni płaszcza 9 zbiorników magazynowych ropy naftowej

V= 100, 50, 20 m3.

1.Przygotowanie powierzchni – czyszczenie strumieniowo-ścierne do kl. Sa 2,5 wg PN ISO 8501-1
2. Dwukrotne malowanie – farba antystatyczna Hempadur Antistatic 35770 firmy HEMPEL na łączną grubość 400 µm

Czas realizacji grudzień 2003/ styczeń 2004 r.


17 TERENOWY ODDZIAŁ LOTNISKOWY w Gdańsku
– Baza Lotnicza Marynarki Wojennej w Siemirowicach

Zabezpieczenie antykorozyjne wraz z wytworzeniem drugiego płaszcza w technologii TANK SYSTEM oraz montażem systemu monitoringu wycieku w ośmiu zbiornikach paliwowych V=50 m3.

Czas realizacji listopad/grudzień 2003 r.


PKN ORLEN
– Baza Magazynowa nr 74 w Ostrowie Wielkopolskim

Zabezpieczenie antykorozyjne dna, dolnej cargi, górnej cargi i konstrukcji dachu płaszcza, osłony wewnątrz i z zewnątrz zbiorników paliwowych nr 4 i 28 V=10.000 m3

1.Przygotowanie powierzchni – piaskowanie wszystkich powierzchni do kl. Sa 2,5
2.Malowanie płaszcza i osłony – zestaw epoksydowo – poliuretanowy firmy OLIVA

3.Malowanie powierzchni wew. – farba antystatyczna EPITAN 66 firmy OLIVA

 Czas realizacji październik/grudzień 2003 r.


NAFTOBAZY
– Baza Paliw nr 2 w Nowej Wsi Wielkiej

Remont i zabezpieczenie antykorozyjne zbiornika paliwowego nr 3 V=10.000 m3.
Malowanie płaszcza zbiornika z zewnątrz oraz górnej cargi, laminowanie dna, I cargi i wewnętrznych powierzchni dachu.

1.Przygotowanie powierzchni – piaskowanie wszystkich powierzchni do kl. Sa 2,5
2.Malowanie płaszcza i cargi – zestaw epoksydowo – poliuretanowy firmy JOTUN
3.Laminowanie – malowanie farba antystatyczna FUNDIX 128 AST+ 2x mata szklana oraz warstwa zamykająca FUNDIX 128 AST
4.Wykonanie i zamontowanie drugiego pierścienia zraszającego
5.Wymianę uszczelnienia dachu pływającego
6.Remont opaski betonowej

Czas realizacji sierpień/wrzesień 2003 r.


Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych
– Oddział Centralny w Warszawie

Zabezpieczenie antykorozyjne mostu przez rz. Bug w m. Frankopol w ciągu drogi krajowej nr 62 (dawna nr 637) – powierzchnia 9 660 m2

1.Przygotowanie powierzchni – piaskowanie do kl. Sa 2,5
2.Malowanie – zestaw farb epoksydowych firmy WILCKENS GmbH na grubość 250 µm

Czas realizacji lipiec/październik 1999 r.


Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych
– Oddział Północny w Gdańsku

Zabezpieczenie antykorozyjne części mostu przez rz. Wisłę w m. Knybawa – powierzchnia 15.500 m2

1.Przygotowanie powierzchni – piaskowanie do kl. Sa 2,5
2.Malowanie – zestaw farb firmy HEMPEL na grubość 280 µm

Czas realizacji lipiec/październik 1999 r.


Dyrekcja Oddziału Dróg Publicznych
– Białystok

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych – Bielsk Podlaski

Zabezpieczenie antykorozyjne mostu stalowego przez rz. Narew w m. Ryboły – powierzchnia 10.550 m2

1.Przygotowanie powierzchni – piaskowanie do kl. Sa 2,0
2.Malowanie –farba epoksydowa CEIL GARD na grubość 200 µm

Czas realizacji maj/sierpień 1997 r.


Dyrekcja Oddziału Dróg Publicznych – Gdańsk

Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych – wiadukt nad Obwodową Trójmiasta w m. Karczemki

1.Przygotowanie powierzchni – piaskowanie
2.Wykonanie warstwy wyrównawczej – SIKA MONOTOP 620
3.Wykonanie powłoki zabezpieczającej – SIKA GARD 680S i SIKA GARD 550 W Elastict

Czas realizacji kwiecień/czerwiec 1997 r.


Dyrekcja Oddziału Dróg Publicznych – Gdańsk
Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni wiaduktu nad Obwodową Trójmiasta w m. Karczemki

1.Przygotowanie powierzchni – piaskowanie do kl. Sa 2,5
2.Malowanie – zestaw malarski Z1 farb firmy CARBOLINE „Polifarb” Cieszyn na grubość 275 µm

Czas realizacji sierpień/październik 1996 r.


Dyrekcja Oddziału Dróg Publicznych – Gdańsk

Zabezpieczenie antykorozyjne przęsła mostu stalowego przez rz. Wisłę w m. Knybawa

1.Przygotowanie powierzchni – piaskowanie do kl. Sa 2,5
2.Malowanie – zestaw malarski Z2 farb firmy CARBOLINE „Polifarb” Cieszyn na grubość 240 µm

Czas realizacji lipiec/październik 1996 r.


Dyrekcja Oddziału Dróg Publicznych – Gdańsk

Zabezpieczenie antykorozyjne mostu stalowego w ciągu drogi nr 7 nad kanałem Elbląskim w m. Elbląg

1.Przygotowanie powierzchni – piaskowanie do kl. Sa 2,0
2.Malowanie – zestaw malarski farb epoksydowych firmy HEMPEL na grubość 300 µm

Czas realizacji sierpień/listopad 1995 r.


Dyrekcja Oddziału Dróg Publicznych – Gdańsk
Zabezpieczenie antykorozyjne wiaduktu drogowego w ciągu drogi krajowej nr 7 w m. Nowy Dwór Gdański

1.Przygotowanie powierzchni – piaskowanie do kl. Sa 2,0
2.Malowanie – zestaw malarski farb epoksydowych firmy HEMPEL na grubość 300 µm

Czas realizacji lipiec/sierpień 1995 r.


Dyrekcja Oddziału Dróg Publicznych – Lublin
Zabezpieczenie antykorozyjne przęsła mostu stalowego przez rz. Wieprz w m. Borowo

1.Przygotowanie powierzchni – piaskowanie do kl. Sa 2,0
2.Malowanie – zestaw malarski farb ftalowych firmy Polifarb OLIWA na grubość 160 µm

Czas realizacji lipiec 1995 r.


Dyrekcja Oddziału Dróg Publicznych – Gdańsk
Zabezpieczenie antykorozyjne barierek na moście przez rz. Wisła w m. Kiezmark

1.Przygotowanie powierzchni – piaskowanie do kl. Sa 2,5
2.Malowanie – zestaw firmy SIKA CHEMIE, farby FRANZNIC, ICOSIT, EGI, ICOSIT EG5 na grubość 220 µm

Zabezpieczenie antykorozyjne płyt ortotropowych na moście przez rz. Wisła w m. Kiezmark

1.Przygotowanie powierzchni – piaskowanie do kl. Sa 2,0
2.Malowanie – zestaw firmy SIKA CHEMIE, farby FG PHOSPHAT, ICOSIT HAFTMASSE na grubość 1,1 mm

Czas realizacji lipiec/wrzesień 1994 r.