Zabezpieczenie powierzchni betonowych

W zakresie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni konstrukcji betonowych oferujemy:

 • Czyszczenie powierzchni strumieniowo – ścierne
 • Czyszczenie powierzchni za pomocą myjek wysokociśnieniowych
 • Reprofilacja ubytków, pęknięć i rys betonu przy użyciu zapraw PCC
 • Wykonanie iniekcji wysokociśnieniowej rys i pęknięć
 • Naprawa szczelin dylatacyjnych
 • Wykonanie hydrofobizacji powierzchni
 • Wykonywanie powłok sztywnych – powłoka bez zdolności pokrywania rys,
 • Wykonanie powłok elastycznych:
  • —  Powłoka z minimalną zdolnością pokrywania zarysowań
  • —  Powłoka z podwyższoną zdolnością pokrywania zarysowań
 • Wykonanie powłok na bazie żywic epoksydowych i poliuretanowych na chodnikach, schodach, murach oporowych.
 • Wykonanie powłok przy użyciu elastomeru polimocznikowego

 

Naszym usługobiorcom gwarantujemy najwyższą jakość wykonywanych prac. W procesie zabezpieczenia przeciwkorozyjnego korzystamy z materiałów najlepszych światowych firm oraz ich doradztwa i nadzór:

 •  Sika Poland Sp. z o.o.
 •  MC-Bauchemie Sp. z o.o.
 •  MEGACHEMIE Sp. z o.o.